Türkçe
English
Çarşamba, 23.05.2018

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Feyzullah AHMETOĞLU (Böl. Bşk.)

 

E-Posta: feyzullah.ahmetoglu@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 22

 

Doç.Dr. Hasan Hüseyin AKSU

 

E-Posta: hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 27

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

 

E-Posta: mihriban.hacisalihoglu@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 49

Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin YILDIZ

 

E-Posta: cemalettin.yıldız@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 21 26

Dr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin KAĞIZMANLI

 

E-Posta: turkan.berrin.kagizmanli@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 22 80

Dr. Öğr. Üyesi Funda AYDIN GÜÇ (Böl.Bşk.Yrd.)

 

E-Posta: funda.guc@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 88

Arş.Gör. Tuğba TÜRK

 

E-Posta: tugba.turk@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 21 09