Buradasınız : Bölümlerimiz / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Türkçe
English
Salı, 25.10.2016

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Elif MAMUR YILMAZ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 28.06.2011 tarihinde kurulmuştur. Bölümün bünyesinde; Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yer almaktadır.

 

Güzel sanatlar eğitimi bölümünün temel ilkesi, kuramsal ve uygulamalı sanat eğitimi kavramlarını çağdaş yaklaşımlarla öğreterek, ilk ve ortaöğretimin ihtiyaç duyduğu nitelikli sanat eğitimcileri yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerin eğitimci veya sanatçı olma yönündeki kişisel çabalarına da destek olmaktır.

 

 Lisans düzeyinde 4 yıllık Türkçe dilinde eğitim yapmakta olan bölümümüzden mezun öğrenciler ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışmaktadırlar. Resim iş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından mezun olan öğrencilerimizin sanat yoluyla eğitim prensibini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

Bölümümüzün Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı; temel olarak, Atölye Uygulamaları, Sanat Öğretimi, Sanat Kültürü-Araştırmaları başlıkları altında toplanabilecek öğretim programı, öğretmenlik meslek bilgisi dersleriyle desteklenmektedir.

 

Giresun Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı akademik kadrosunda üç öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına, özel yetenek sınavı ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılında  öğrenci alınması planlanmaktadır.

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı; programda “müzik alan bilgi ve becerisi”, “müzik kültürü”, “öğretmenlik formasyonu”  ve “genel kültür” derslerinden oluşan zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Müzik eğitimi programından mezun olan öğrencilerin, alan bilgisi ile donanımlı, müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama ve uygulama becerilerine sahip; müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmaktadır. Anabilim dalı mezunları ilk ve orta dereceli okullarda müzik öğretmeni olarak görev yapabilmekte ve çeşitli müzik topluluklarında sanatçı olarak yer alabilmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde görev alabilmektedirler.

 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı akademik kadrosunda üç öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalına, özel yetenek sınavı ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılında  öğrenci alınması planlanmaktadır.