2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi

Sıra
Yıl/No
Tarih
Toplantı Adı
Toplantı Notları
5 2021/05 25 Şubat Birim Kalite Komisyonumuz '2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu' nun yazım çalışmalarının üçüncüsü gerçekleştirdi. Birim Kalite Komiasyonumuz 25.02.2021 Peşrembe günü saat 14:00'da online olarak yapılan toplantıda Fakültemiz Birim Öz Değerlendirme Raporunun yazılmasına devam edilerek, raporda yer metinler ve bu metinlerle ilgili kanıtlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Raporun yazımına devam edilerek yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Dekanlık Makamına arzına karar verildi.
4 2021/04 18 Şubat Birim Kalite Komisyonumuz '2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu' nun yazım çalışmalarının ikincisini gerçkeleştirdi. Birim Kalite Komisyonumuz 18.02.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Fakültemiz 2020 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu’nun yazım çalışmalarına devam etmek üzere Fakültemiz A. 2.4. sınıfında toplanmıştır. Komisyon Üyemiz Doç. Dr. Fatmanur ÖZEN’in koordinatörlüğünde yapılan toplantıda BÖDR ile ilgili yazım, düzeltme ve kanıt ekleme çalışmalarına hız verilmiş olup bir sonraki toplantının 25.02. 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yine Fakültemiz A. 2.4. sınıfında yapılması karar altına alınarak toplantıya son verilmiştir.
 
3 2021/03 11 Şubat Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenlik Meslek Etiği" konulu seminer programı Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından Doç.Dr. Fatmanur ÖZEN, 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 10:00 - 11:00'da Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenlik Meslek Etiği" konulu çevrimiçi seminer programına konuşmacı olarak katılmıştır. İlgili seminerin linkine buradan ulaşabilirsiniz.
2 2021/02 11 Şubat Birim Kalite Komisyonumuz 2021 Yılı Birinci Toplantısını Gerçekleştirildi. Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu 2021 Yılı 1. toplantısı 11.02.2021 tarihinde yapılmıştır. 2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması, değerlendirilmesi yapılmıştır. Komisyonun Öörenci temsilcisininde katıldığı toplantıda Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü temsilcileri de Komisyonumuza bilgilendirme sunumu yapmışlardır.
1 2021/01 30 Aralık Birim Kalite Komisyonu Güncellendi. 30 Aralık 2020 Tarihli ve 2020-193/11 sayılı Senato kararı ile kabul eilden " Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" nin ikinci bölümünün 4. maddesine istinaden Birim Kalite Komisyonumuz güncellendi.