Öğrenci Hareketlilikleri Komisyonu

  ÖĞRENCİ HAREKETLİLİKLERİ KOMİSYONU
     
Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU  
     
Birim Koordinatörü (Erasmus) Dr.Öğr.Üyesi Funda HASANÇEBİ  
Birim Koordinatörü (Farabi) Dr.Öğr.Üyesi Hatice ÖZATA  
Birim Koordinatörü (Mevlana)    
     
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Nahide Burcu ARSLAN (Erasmus) Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
Doç.Dr.Necla DÖNMEZ USTA (Mevlana) Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
Doç.Dr.Mustafa Serkan ABDÜSSELAM (Farabi) Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç. Dr. Temel TOPAL (Mevlana) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Doç.Dr.Tevfik UZUN (Erasmus) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Arş.Gör.Ayşe Gül İÇİN (Farabi) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç. Dr. Nalan AKIN (Ersamus,Farabi,Mevlana) Resim İş Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL (Erasmus,Farabi,Mevlana) Resim İş Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK  (Erasmus,Farabi,Mevlana) Müzik Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖNLÜ  (Erasmus,Farabi,Mevlana) Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Öğr.Gör.Ayfer EKER  (Erasmus,Farabi,Mevlana) Matematik Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
 Arş.Gör.Abdullah İhsan ARAL  Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Banuçiçek ÖZDEMİR (Erasmus,Mevlana,Farabi) Zihin Engeliler Eğitimi Üye
     
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Prof.Dr. Mustafa CİN Sınıf Eğitimi Üye
Doç.Dr. Eser ÜLTAY (Erasmus, Mavlana) Sınıf Eğitimi Üye
Öğr. Gör. Muzaffer ATALAR ( Erasmus , Mevlana) Sınıf Eğitimi Üye
Öğr. Gör.Hülya BAŞKAN (Farabi) Sınıf Eğitimi Üye
Arş.Gör. Dr. Ayşe Dilek YEKELER GÖKMEN ( Farabi) Sınıf Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Rahman ÇAKIR (Erasmus, Farabi, Mevlana) O.Öncesi Eğitimi  Üye
Öğr. Gör. Nadire KOSER(Erasmus, Farabi, Mevlana) O.Öncesi Eğitimi  Üye
Arş.Gör. Banu AKTAŞ(Erasmus, Farabi, Mevlana) O.Öncesi Eğitimi   
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Can EKİZ  (Erasmus,Farabi,Mevlana) Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Yüksel BÜLBÜL (Erasmus,Farabi,Mevlana) Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Doç.Dr.Müzeyyen ALTUNBAY (Erasmus,Farabi,Mevlana) Türkçe Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA İngiliz Dili Eğitimi Üye