Erasmus Birim Koordinatörlükleri

Erasmus Değişim Programı, öğrencilere bir veya iki yarıyıl, akademik ve idari personele ise katılacakları etkinliğin gerektirdiği belli süreler için Avrupa üniversitelerinden birinde sırasıyla öğrenim, staj, ders verme veya eğitim alma desteği veren, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye'de T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir. Programın ana hedefleri olarak yükseköğretimde kaliteyi, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve yükseköğretim iş dünyası işbirliğini (staj hareketliliği) sağlamak olarak sayılabilir.

Erasmus Birim Koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Koordinatör Unvan-Adı ve Soyadı
 

ABD
 
 Dr.Öğr.Üyesi Funda HASANÇEBİ                 Fakülte Koordinatörü
 Prof.Dr. Şule BAYRAKTAR  Sınıf Eğitimi ABD
 Doç.Dr. Nahide Burcu ARSLAN  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD 
 Doç.Dr. Cemalettin YILDIZ  Matematik Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Abanoz KÜÇÜK  Türkçe Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Levent YAYCI  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Handan BÜLBÜL  Resim-İş Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK  Müzik Eğitimi ABD
 Arş.Gör.Dr. Yüksel BÜLBÜL  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD   
 Arş.Gör. Banu AKTAŞ  Okul Öncesi Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL  Fen Bilgisi Eğitimi ABD