Bologna Süreci Koordinatörlüğü

Bologna Koordinatörlüğünün görevi; fakültemizde uygulanmakta olan Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki (AKTS) verileri kontrol etmek, var ise tespit edilen eksiklikler hakkında ilgili dersi yürüten öğretim elemanını bilgilendirip düzeltilmesini sağlamak, açılan dersler ve sistem ile güncellemeleri takip ederek; yeni verilerin sisteme girişini gerçekleştirmektir.

Bologna Süreci koordinatörlerimiz ve yetki alanları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.


Unvan-Adı ve Soyadı
 
Yetki Alanı
  Dekan - Eğitim Fakültesi Tüm Anabilim Dalları ve Üniversitemiz Bologna Ana Bilgi Paketi
       Dekan Yardımcısı - Eğitim Fakültesi Tüm Anabilim Dalları ve Üniversitemiz Bologna Ana Bilgi Paketi
  Eğitim Fakültesi Tüm Anabilim Dalları ve Üniversitemiz Bologna Ana Bilgi Paketi

 

Unvan-Adı ve Soyadı
 

Yetki Verilen Anabilim Dalı
 
 Dr.Öğr. Üyesi Yasemin HACIOĞLU  Eğitim Fakültesi tüm anabilim dalları
 Dr.Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA  Eğitim Fakültesi tüm anabilim dalları
 Arş.Gör. Ümmü Gülsüm DURUKAN  Eğitim Fakültesi tüm anabilim dalları
 Arş.Gör.Dr. Büşra TUNCAY YÜKSEL         Eğitim Fakültesi tüm anabilim dalları
 Dr.Öğr. Üyesi Derya CEYLAN  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
 Arş.Gör.Dr. Beste ATALAY ÖCAL  Müzik ve Resim-İş Eğitimi anabilim dalları
 Arş.Gör. Ayşe Dilek YEKELER  Sınıf Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Banu AKTAŞ  Okul Öncesi Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Özge METİN  Türkçe Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Ayşe Gül İÇİN TURAN  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 Arş.Gör. Ebru TURAN GÜNTEPE  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD     
 Arş.Gör. Ümmü Gülsüm DURUKAN  Fen Bilgisi Eğitimi ABD