Farabi Birim Koordinatörlükleri

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Kimler faydalanabilir?
Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Belirleyici maddeler aşağıdadır:

  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar.
  • Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.
  • Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.

Giresun Üniversitesi Farabi Programı
Farabi Programı, Üniversitemizde 2009 akademik yılı itibariyle faaliyetine başlamıştır. İlk öğrenci değişimleri ve öğretim üyesi hareketliliği 2009 – 2010 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Her akademik yılı içinde Güz/Bahar dönemi olarak başvurular alınmaktadır. Başvurular ile ilgili YÖK'ten izin alınabildiği takdirde uygulanmaya başlanmaktadır.

Farabi Birim Koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Koordinatör Unvan-Adı ve Soyadı
 

ABD
 
 Dr.Öğr.Üyesi Gizem UYUMAZ  Fakülte Koordinatörü
 Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ  Matematik Eğitimi ABD
 Doç. Dr. Serpil YAYMAN ATASEVEN  Resim-İş Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Gonca ULUDAĞ  Okul Öncesi Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU  Türkçe Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD 
 Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin ÇETİNKAYA  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK  Müzik Eğitimi ABD
 Öğr.Gör. Hülya BAŞKAN          Sınıf Eğitimi ABD     
 Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL  Fen Bilgisi Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Özge METİN  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD