Genel Kültür Ders Koordinatörlüğü

Genel Kültür Ders Koordinatörlüğünün görevi: her eğitim-öğretim yarıyılı başında Fakülte bünyesindeki lisans programlarında yürütülecek genel kültür derslerini planlamak, yapılan plan hakkında Dekanlığı bilgilendirmek ve bu derslerin yürütülmesini sağlamaktır.

Genel Kültür ders koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Unvan-Adı ve Soyadı
 

Bölümü
 
 Prof.Dr. Hasan Hüseyin AKSU  Dekan Yardımcısı
 Prof. Dr. Nazım ELMAS  Türkçe Eğitimi ABD Başkanı
 Prof.Dr. Ünsal BEKDEMİR  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı
 Prof.Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU  Okul Öncesi Eğitimi ABD Başkanı
 Prof.Dr. Mustafa UZOĞLU  Fen Bilgisi Eğitimi ABD Başkanı
 Doç. Dr. Nahide Burcu ARSLAN       Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Başkanı      
 Prof.Dr. Hasan Hüseyin AKSU  Matematik Eğitimi ABD Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Beste ATALAY ÖCAL  Müzik Eğitimi ABD Başkanı
 Doç.Dr. Nalan OKAN AKIN  Resim-İş Eğitimi ABD Başkanı