Türkçe
English
Pazartesi, 23.10.2017

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ünsal BEKDEMİR

 

unsal.bekdemir@giresun.edu.tr

 

Doç.Dr.Necdet EKİNCİ

 

necdet.ekinci@giresun.edu.tr

 

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMENLİ

 

mehmet.ozmenli@giresun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Can EKİZ

 

can.ekiz@giresun.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Gürkan Fırat SAYLAN

 

gurkan.firat.saylan@giresun.edu.tr

Öğr.Gör.Fatma EMİROĞLU AYDIN

 

fatma.emiroglu.aydin@giresun.edu.tr

Öğr.Gör. Hilal ERMİŞ