Türkçe
English
Pazartesi, 19.03.2018

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ünsal BEKDEMİR (Böl. Bşk.)

 

E-Posta: unsal.bekdemir@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 20

Prof. Dr. Serkan DOĞANAY

 

E-Posta: serkan.doganay@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 90

Doç.Dr.Necdet EKİNCİ

 

E-Posta: necdet.ekinci@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 21 65

 

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMENLİ

 

E-Posta: mehmet.ozmenli@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 39

Yrd. Doç. Dr. Can EKİZ

 

E-Posta: can.ekiz@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 69

Yrd.Doç.Dr. Gürkan Fırat SAYLAN (Dekan Yrd.)

 

E-Posta: gurkan.firat.saylan@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 04 - 0454 310 12 29

Yrd.Doç.Dr. Eray ALACA

 

E-Posta: eray.alaca@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 14 70

Öğr.Gör.Fatma EMİROĞLU AYDIN

 

E-Posta: fatma.emiroglu.aydin@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 51

Arş.Gör.Dr. Derya CEYLAN

 

E-Posta: derya.ceylan@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 75

Arş.Gör.Dr. Yüksel BÜLBÜL

 

E-Posta: yuksel.bulbul@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 98

 

Arş. Gör. Özge METİN

 

E-Posta: ozge.metin@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 52