Türkçe
English
Çarşamba, 23.05.2018

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Murat TAŞ (Bölüm Başkanı)

 

 

Telefon: 0454 310 12 02

Prof. Dr. Serkan DOĞANAY

 

E-Posta: serkan.doganay@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 90

Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR

 

E-Posta: unsal.bekdemir@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310

 

Prof. Dr. Necdet EKİNCİ

 

E-Posta: necdet.ekinci@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 21 65

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMENLİ

 

E-Posta: mehmet.ozmenli@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 39

Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ

 

E-Posta: can.ekiz@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 69

Öğr.Gör.Fatma EMİROĞLU AYDIN

 

E-Posta: fatma.emiroglu.aydin@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 51

Dr. Öğr. Üyesi Eray ALACA

 

E-Posta: eray.alaca@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 14 70

Arş.Gör.Dr. Derya CEYLAN

 

E-Posta: derya.ceylan@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 75

Arş. Gör. Özge METİN

 

E-Posta: ozge.metin@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 52

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN (Dekan Yrd.)

 

E-Posta: gurkan.firat.saylan@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 04 - 0454 310 12 29

Arş.Gör.Dr. Yüksel BÜLBÜL

 

E-Posta: yuksel.bulbul@giresun.edu.tr

 

Telefon: 0454 310 12 98