Akademik Personel

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Nahide Burcu ARSLAN
Özlem BAYDAŞ
Selim NUMAN
Canan ÇOLAK

Özel Eğitim Bölümü

Fatmanur ÖZEN

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü