Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

 DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU
     
Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Arş.Gör. Dr. Ebru TURAN GÜNTEPE Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
     
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Öğr.Gör.Ferhat KAÇAR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Arş.Gör.Ayşe Gül İÇİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
     
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Handan BÜLBÜL Resim İş Eğitimi Üye
Arş.Gör.Dr.Gülden MAVİOĞLU Resim İş Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖNLÜ Müzik Eğitimi Üye
Dr.Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Doç. Dr. Funda AYDIN GÜÇ Matematik Eğitimi Üye
Öğr.Gör.Dr.Ayfer EKER Matematik Eğitimi Üye
Arş.Gör.Dr. Bahar YILMAZ YENDİ Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ERTUĞRUL Zihin Engelliler Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÇAKIR Zihin Engelliler Eğitimi Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Müge AYGÜN Sınıf Eğitimi Üye
Arş.Gör. Dr. Ayşe Dilek YEKELER GÖKMEN Sınıf Eğitimi Üye
Arş.Gör.Salih Kürşat ÇİLİNGİR Sınıf Eğitimi Üye
Öğr.Gör. Nafız KÖSE O.Öncesi Eğitimi  
Arş.Gör. Banu AKTAŞ O.Öncesi Eğitimi  
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Dr.. Öğr. Üyesi Veli KUTAY Türkçe Eğitimi Üye
Öğr. Gör. Şenol SANCAK Türkçe Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özge METİN Sosyal Bilgiler  Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Yüksel BÜLBÜL Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA İngiliz Dili Eğitimi Üye
     
     
     
     
GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
Bu komisyonun görevi, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tüm bölümlerin Güz / Bahar dönemi ders programları ve sınav programlarını hazırlamaktır. Bunun için yapılması gereken çalışmalar şunlardır:

Komisyon eylem planını, sınav kuralları ve hususlarına ilişkin ilkeleri hazırlamak.

Ders programını hazırlamak için dönem başlamadan bölüm başkanları ile iletişime geçerek bölümlerde okutulacak derslerin ve dersleri yürütecek öğretim üyelerinin/elemanlarının listelerini temin etmek.

Ders programı hazırlanmaya başlamadan ilgili öğretim üyeleri/elemanları ile iletişime geçerek o dönem diğer eğitim birimlerindeki dersleri ve idari görevleri hakkında bilgi toplamak. Ders programını öğretim üyeleri/elemanlarının diğer akademik ve idari görevleri ile çakışmayacak şekilde hazırlamak.

Ders programını hazırlarken öğrenci sayıları, derslik kapasiteleri, dersliklerde bulunan teknik ekipman, derse uygun derslik seçimi vb. kriterleri dikkate almak.

Ders ve Derslik Programlarını hazırlamak ve Dekanlığa bildirmek.

Sınav Programını hazırlamak ve Dekanlığa bildirmek.

Akademik takvime uygun şekilde ders ve sınav programlarını öğrencilere duyurmak ve ilgili bölümlerin web sitesinde duyurusunu yapmak.