Eğitim-Öğretim Programı Koordinasyon Kurulu

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulumuzun görevi; fakültemiz öğretim elemanlarının yürüttükleri lisans ve lisansüstü derslerin haftalık programlarını yapmak ve olası ders çakışmalarının önüne geçebilmek için gerekli önlemleri almaktır.

Eğitim-Öğretim Programı Koordinasyon Kurulumuz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Unvan-Adı ve Soyadı
 

Bölümü
 
 
 Prof.Dr. Hasan Hüseyin AKSU  Dekan Yardımcısı  
 Dr.Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü  
 Dr.Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü  
   Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü  
Dr.Öğr.Üyesi CANAN  ÇOLAK  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü      
 Arş.Gör. Ayşe Gül İÇİN   Eğitim Bilimleri Bölümü  
 Arş.Gör. Bahar YILMAZ YENDİ  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü  
 Arş.Gör. Salih Kürşat ÇİLİNGİR  Temel Eğitim Bölümü  

 

Anabilim dalları sınav programı koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Unvan-Adı ve Soyadı
 
Bölümü  
 Dr.Öğr.Üyesi Veli KUTAY  Türkçe Eğitimi ABD  
 Dr.Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL  Resim-İş Eğitimi ABD  
 Dr.Öğr.Üyesi Meltem DURAN  Okul Öncesi Eğitimi ABD  
 Dr.Öğr.Üyesi Selahattin YILMAZ  Müzik Eğitimi ABD  
 Arş.Gör. Banu AKTAŞ  Okul Öncesi Eğitimi ABD  
 Arş.Gör.Dr. Özge METİN  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD  
 Arş.Gör. Bahar YILMAZ YENDİ  Fen Bilgisi Eğitimi ABD  
 Arş.Gör. Ebru TURAN GÜNTEPE          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD        
 Arş.Gör. Ayşe Gül İÇİN  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD  
 Arş.Gör. Ayşe Dilek YEKELER  Sınıf Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Salih Kürşat ÇİLİNGİR  Sınıf Eğitimi ABD