Birim Kalite Komisyonumuz '2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu' nun yazım çalışmalarının dördüncüsü gerçekleştirdi.

04 Mart 2021 Perşembe

Fakültemiz Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması amacıyla yapılan dördüncüsü toplantıda, raporun yazılmasına devam edilerek, raporda yer metinler ve bu metinlerle ilgili kanıtlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Rapor üzerinde üyeler tarafından talep edilen düzeltmeler yapılarak raporun yazımına devam edildi. Bu düzeltmeler bağlı olarak yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Dekanlık Makamına arzına karar verildi.