Akademik Teşvik Başvuruları İnceleme Komisyonu

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU ve İNCELEME KOMİSYONU
     
Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Doç.Dr.Nahide Burcu ARSLAN Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Başkan
Doç.Dr.Necla DÖNMEZ USTA Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
Doç.Dr.Özlem BAYDAŞ ÖNLÜ Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Doç. Dr. Bünyamin ÇETİNKAYA Eğitim Bilimleri Başkan
Doç.Dr.Selcan KİLİS Eğitim Bilimleri Üye
Doç.Dr.Özlem ULAŞ KILIÇ Eğitim Bilimleri Üye
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Doç. Dr. Nalan AKIN Güzel Sanatlar Eğitimi Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK Güzel Sanatlar Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL Güzel Sanatlar Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Doç. Dr. Mustafa UZOĞLU Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Başkan
Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Üye
Doç.Dr.Fethiye KARSLI BAYDERE Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Doç.Dr. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU Özel Eğitim Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ERTUĞRUL Özel Eğitim Üye
Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim ÇAKIR Özel Eğitim Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Prof. Dr. Mustafa CİN Temel Eğitim Başkan
Doç. Dr. Eser ÜLTAY Temel Eğitim Üye
Doç.Dr.Neslihan ÜLTAY Temel Eğitim Üye
Dr.Öğr.Üyesi Meltem DURAN Temel Eğitim Üye
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Prof.Dr.Ünsal BEKDEMİR Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Başkan
Prof.Dr.Serkan DOĞANAY Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Üye
Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Bölümü Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA Yabancı Dilleri Eğitimi Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Melissa Özlem GRABB Yabancı Dilleri Eğitimi Üye
Öğr.Gör.Muzaffer ATALAR Yabancı Dilleri Eğitimi Üye
     
     
GÖREV TANIMI ve SORUMLULUKLARI    
Bu komisyonun görevi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde belirtilen ilkelere uygun olarak öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneği başvurusuna ilişkin faaliyetlerinin uygunluğunu değerlendirmektir. Bunun için yapılması gereken çalışmalar şunlardır:
     
     
·         Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında akademik teşvik başvuru dosyalarını incelemek.
     
·         Komisyona gelen başvurularda Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi, Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler doğrultusunda, YÖKSİS’ten alınan çıktılar ve faaliyetleri kanıtlayan belgeleri incelemek.
     
·         Gerekli görüldüğü hâllerde faaliyetleri kanıtlayan belgelere ek açıklama, bilgi ve belge talep etmek.
     
·         Başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelemeye uygun olup olmadığına karar vermek.
     
·         Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda reddedilen ya da puanı değişen başvurulara yönelik olarak açıklama yapmak.
     
·         Yönetmeliğin ekinde bulunan Faaliyet Hesaplama Tablosu ile YÖKSİS’in puan hesaplamasına göre başvuruların puanlamasını yapmak.
     
·         Başvuruların değerlendirilmesi sonrası hazırlanan karar tutanağını, ilan edilen takvime uygun olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna göndermek.