Fakülte-Okul İş Birliği ve Öğretmenlik Uygulaması Komisyonu

FAKÜLTE-OKUL İŞ BİRLİĞİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KOMİSYONU
     
Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU  
     
Birim Uygulama Koordinatörü Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Özlem BAYDAŞ ÖNLÜ Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Levent YAYCI Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Selahhattin YILMAZ Resim İş Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Mihriban HACISALİOĞLU KARADENİZ Matematik Eğitimi Üye
Arş.Gör. Dr. Bahar YILMAZ YENDİ Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.  Binnur  HACIİBRAHİMOĞLU Zihin Engeliler Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERTUĞRUL Zihin Engeliler Eğitimi Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Prof.Dr. Mustafa CİN Sınıf Eğitimi  
Öğr. Gör. Hülya BAŞKAN Sınıf Eğitimi  
Öğr. Gör.Recep YAĞCI Sınıf Eğitimi  
Dr. Öğr. Üyesi Meltem DURAN O. Öncesi Eğitimi   
Öğr. Gör. Nadire KOSER O. Öncesi Eğitimi  Üye
Arş.Gör.Banu AKTAŞ O.Öncesi Eğitimi  Üye
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Öğr.Gör.Fatma EMİROĞLU AYDIN Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Doç.Dr. Mehmet ALVER Türkçe Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Melissa Özlem GRAB İngiliz Dili Eğitimi Üye
     
     
     
     
Komisyonun görevi; Fakülte-Okul iş birliği ile Öğretmenlik Uygulamaları ve Okullarda RPD Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemlerin planlı ve düzenli yürütülebilmesini, sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken çalışmalar şunlardır:
-Fakülte-Okul iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak.
-Uygulama eğitim kurumlarının belirlenmesinde ve uygulama listelerinin oluşturulmasında fakülte uygulama koordinatörüne destek olmak.
-Uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumlarında gerçekleştirecekleri öğretmenlik ve okullarda RPD uygulamalarının, Fakülte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim kurumu uygulama koordinatörleriyle birlikte ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.
-Uygulama sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin bölümlerin/öğretim elemanlarının bilgilendirilmesini sağlamak.
-Uygulama öğretim elemanları arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.
-Öğretmenlik Uygulamaları / RPD Uygulamaları değerlendirme ve geribildirim süreçlerine yönelik; aday öğretmen, uygulama öğretmeni, uygulama öğretim elemanı anketlerini uygulamak, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeye yönelik alınan tedbirlerin gelecek dönem için uygulanmasını sağlamak.