2022 Yılı Akreditasyon İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı Adı Toplantı Notları
29 2022/29 29 Aralık

EPDAD Akreditasyon Hazırlık Eğitimine Katıldık

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından düzenlenen “Akreditasyon Hazırlık Eğitimi”, 29 Aralık 2022 Perşembe günü çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.
Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü rehberliğinde gerçekleştirilen akreditasyon hazırlık toplantısına Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal, öğretim üyeleri ve idari personeli katıldı.
Eğitimde; EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk “EPDAD Program Akreditasyonuna Genel Bakış”, EPDAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal “Akreditasyon Yapı Taşları: Standartlar, Göstergeler ve Kanıtlar”, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz “Akreditasyon Hazırlıkları ve Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama”, Uzm. Şafak Oğuz “ABYS Üzerinden Akreditasyon Başvurusu Yapılması ve ÖDR Oluşturulması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.
Eğitim programı her oturumun sonunda katılımcı sorularının cevaplanması ile sona erdi.
28 2022/28 28 Aralık

Fakültemiz İş Birliği ile 2022 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Programı Gerçekleştirildi.

Fakültemiz ve Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü iş birliğiyle 28 Aralık 2022 tarihlerinde iki farklı oturumda, Eğiticilerin Eğitimi Programı kapsamında eğitimler çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Eğitimlerin ilk oturumu, Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdusselam Yükseköğretimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları başlıklı eğitimi ile başladı. İkinci oturum ise Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz’ın, “Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uygulamaları” eğitimi ile devam etti. Program her oturumun sonunda katılımcı sorularının cevaplanması ile sona erdi.
27 2022/27 16 Aralık FAKÜLTEMİZ PDR MEZUNLARI  “GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PDR MEZUNLARININ KARİYER ROTASI ETKİNLİĞİ” FAALİYETİ İLE PDR ÖĞRENCİLERİMİZ İLE GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTILAR Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem ULAŞ KILIÇ, Giresun Üniversitesi Farkındalık Topluluğu ile birlikte 16.12.2022 tarihinde saat 13.30-18.30 saatleri arasında “Giresun Üniversitesi PDR Mezunlarının Kariyer Rotası” adlı etkinliği gerçekleştirmiştir. Çevrimiçi düzenlenen etkinlikte, farklı kariyer yollarından ilerleyen Giresun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları ile öğrencileri bir araya gelmiş,  farklı iş kolları hakkında bilgi kazanılması sağlanmıştır.
26 2022/26 12 Aralık FAKÜLTEMİZDE SINAV EVRAKLARININ  HANGİ USULLE TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR İLGİLİ DOKÜMANLAR
25 2022/25 10 Aralık Fakülte-Okul İşbirliği Kapsamında Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanımız Doç.Dr. Bünyamin ÇETİNKAYA ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşad Han Dönmez Giresun Spor Lisesinde konferans verdiler. Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşad Han Dönmez 09.12.2022 Cuma günü saat 10 da Giresun Spor Lisesinde öğrencilerle buluştular. Hocalarımız üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere sınav kaygısı ve motivasyon konularında bir seminer verdiler.
24 2022/24 25 Kasım TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI DÜZENLENDİ 25 Kasım 2022 tarihinde saat 15: 00 'da Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ve birinci sınıf öğrencileri ile Karadeniz Konferans Salonunda oryantasyon programı gerçekleştirildi. Programı Dr. Ayşe Dilek YEKELER sundu. Programın içeriğinde birinci sınıf öğrencilerine yönelik Giresun Üniversitesi Lisans Öğrenci Yönetmeliğine dayalı akademik takvim,  öğretim programı, ders seçme ve kayıt yenileme, Derslere Devam, Değerlendirme, Sınavlar ve Mezuniyet, Giresun Üniversitesinin imkânları, burs alma, öğrenci değişim programları konularında bilgi verildi. 

 
23 2022/23 22 Kasım İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları 22.11.2022 tarihinde Kalite ve Akreditasyon Sürecine yönelik toplantı gerçekleştirmiştir. Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Hasan Hüseyin AKSU Başkanlığında 22 Kasım 2022 tarihinde Kalite ve Akreditasyon Sürecine yönelik toplantı gerçekleştirmiştir.
 
22 2022/22 22 Kasım REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI AKREDİTASYON KOMİSYONU ALTINCI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
 
Kalite ve Akreditasyon süreçleri kapsamında 22.11.2022 tarihinde saat 11.30’da Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı akreditasyon komisyonu, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya’nın koordinatörlüğünde kalite ve akreditasyon sürecinde gelinen noktayı tespit etmek ve durum analizi yapmak üzere bir araya gelmiştir. Toplantıda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir:
a-Anabilim dalının ders bilgi paketinde Bologna süreci ile ilgili tamamlanmamış düzenlemelerin (ders izlenceleri) ivedilikle tamamlanması kararı alınmıştır.
b-Uygulamalı derslerin (Topluma Hizmet Uygulamaları, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması vb) yönerge ve kılavuzlarının gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı.
Toplantıya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya, Doç. Dr. Levent Yaycı, Doç. Dr. Özlem Ulaş Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Selda Karadeniz Özbek, Arş. Gör, Ayşe Gül İçin ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal katılmıştır.
 
21 2022/21 16 Kasım Fakülte-Okul İşbirliği Kapsamında Okul Müdürleri ve Koordinatörleri ile bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 16.11.2002 Çarşamba günü saat 13.00’da Mithatpaşa Ortaokulu’nda Fakülte-Okul İşbirliği kapsamında lisans ve pedagojik formasyon  Öğretmenlik Uygulaması süreçlerinde görev alan okulların müdürleri ve koordinatörleri ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda;
a-Öğretmenlik uygulaması süreçlerinde yapılması gereken iş ve işlemlerin neler olduğu ve bu işlemlerin nasıl yapıldığı/yapılacağı,
b-İlgili mevzuatların neler olduğu,
c-Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Rehberi-1 ve 2 ile Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları 1 ve 2 kılavuzu ve bu kılavuzların nasıl uygulanacağı,
d- Öğretmenlik Uygulaması ve Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları süreçlerinde yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri hususları üzerinde durulmuş, 2023 yılı Şubat ayının en geç ikinci haftası içerisinde ilgili okul müdürleri, müdür yardımcıları ve uygulama süreçlerinde görev alacak uygulama öğretmenlerinin de katılacağı yeni bir toplantının yapılması karar altına alınmıştır.
İlgili toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksu, Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya, ilgili okul müdürleri ve uygulama koordinatörleri katılmıştır. Oldukça verimli geçen toplantıya karşılıklı iyi niyet temennileri ile son verilmiştir.
 
20 2022/20 9 Kasım

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Tarafından "Giresun Üniversitesi Program ve Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu" Yayınlanmıştır

Akreditasyon ve Kalite çalışmaları kapsamında Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Tarafından "Giresun Üniversitesi Program ve Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu" yayınlanmıştır.
Kılavuzu incelemek için tıklayınız.
19 2022/19 8 Kasım

Fakültemiz Bilişim Altyapısını Güçlendirmeye Devam Ediyor

Dersliklerimiz Akıllı Tahtalar ile Bilgisayar Laboratuarlarımız ise SSD Harddsikleri değiştirilerek güçlendirilmiştir.
Halen iki adet Labortuarımızın güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
18 2022/18 28 Eylül Üniversitemiz Kurumsal Risk Yönergesi Kasamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz risk yönergesi kapsamında "Birim Risk Yönetimi Ekip Üyeleri" 16 Eylül 2022 tarihinde,
Alt Birim Risk Koordinatörlüğü 23.09.2022 tarihinde ve 28.09.2022 tarihlerinde ise Birim Risk Yönetim Ekibi toplantılarını yapmışlardır.
Bu toplantılar sonucunda hassas görevler ve birim riskleri tespit edilmiştir.
 
17 2022/17 28 Haziran Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın akreditasyon süreci toplantısı 28 Haziran 2022 Tarihinde gerçekleştirildi. Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28 Haziran 2022 tarihinde saat 10:30’da Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında dekanlık toplantı salonunda Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın akreditasyonu, Bologna bilgi paketleri ve ders izlencelerine yönelik gerçekleştirilen toplantıya Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU, Doç. Dr. Rahman Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Duran, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu, Öğr. Gör. Nadire Koser ve Arş. Gör. Banu Aktaş katılmıştır.
 
16 2022/16 06 Haziran Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantılarının beşincisi gerçekleştirildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 06.06.2022 tarihinde  akreditasyon süreci ile çalışma yapmak amacıyla toplandı. Toplantıda tartışılan konular ve alınan kararlar aşağıda listelenmiştir: 

Öğrenme çıktıları revize edilerek bologna bilgi paketinde güncelleme yapıldı.

Anabilim dalı program tanımı gözden geçirilerek revize edildi.
15 2022/15 18 Mayıs Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci toplantılarının beşincisi gerçekleştirildi. Toplantı, 18.05.2022 tarihinde saat 11.30’da A.3.2 numaralı sınıfta Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Uzoğlu başkanlığında, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli, Doç. Dr. Ümit Şengül, Doç. Dr. Günkut Mesci, Doç. Dr. Işık Saliha Karal-Eyüpoğlu, Doç. Dr. Funda Hasançebi, Doç. Dr. Yasemin Hacıoğlu, Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan, Arş. Gör. Dr. Büşra Tuncay Yüksel, Arş. Gör. Dr. Bahar Yılmaz-Yendi, Arş. Gör. Abdullah İhsan Aral ve Öğt. Gör. Jülide Sarıgöl’ün katılımıyla yürütülmüştür. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Öğretim elemanlarının girdikleri dersler ile ilgili Bologna ve izlence formlarının önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması kararlaştırıldı. 2. EPDAD standartlarının bir sonraki toplantıya kadar incelenmesine karar verildi. 3. Bir sonraki toplantının 25.05.2022 Çarşamba günü saat 11.30’da yapılmasına karar verildi.
14 2022/14 16 Mayıs Fakültemizdeki komisyon ve görev dağılımları güncellenmiştir. Akreditasyon çalışmaları kapsamında fakültemizdeki komisyon ve görev dağılımları güncellenmiştir.
13 2022/13 11 Mayıs Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci toplantılarının dördüncüsü gerçekleştirildi. Toplantı, 11.05.2022 tarihinde saat 11.30’da A.3.4 numaralı sınıfta Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Uzoğlu başkanlığında, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli, Doç. Dr. Ümit Şengül, Doç. Dr. Günkut Mesci, Doç. Dr. Funda Hasançebi, Doç. Dr. Yasemin Hacıoğlu, Dr. Öğt. Üyesi Şerif Ali Değirmençay,  Arş. Gör. Dr. Büşra Tuncay Yüksel, Arş. Gör. Dr. Bahar Yılmaz-Yendi, Arş. Gör. Abdullah İhsan Aral ve Öğt. Gör. Jülide Sarıgöl’ün katılımıyla yürütülmüştür. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı program çıktıları ‘‘ YETKİNLİKLER’’ kısmında Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ile Öğrenme Yetkinliği alanlarına ilişkin 3. maddeler eklendi ve aşağıdaki gibi güncellendi.
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sıra Açıklama  
1 Bilimsel düşünme becerilerini bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile bütünleştirerek sınıf içi bireysel ve grup çalışmalarında etkin bir şekilde rol alır.  
2 Fen eğitimine yönelik öğrenme ortamlarında karşılaşılan veya öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.  
3 Alanındaki bir proje çerçevesinde etkinlikler planlayabilir ve yönetebilir.  
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
Sıra Açıklama  
1 Fen eğitimi alanındaki öğretim teknolojileri, bilimsel yenilik ve gelişmeleri takip ederek akademik kariyerine ve mesleki gelişimine yön verir.    
2 Fen eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirir.  
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.  
 
 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği programında Öğretmenlik Uygulaması II dersinin Bologna Süreci Ders Öğretim Planları bölümündeki ders içeriği örnek olarak dolduruldu ve program çıktıları ile öğrenme çıktılarının nasıl eşleştirilmesi gerektiği tartışıldı.
 2. Bir sonraki toplantının 11.05.2022 Çarşamba günü saat 11.30’da yapılmasına karar verildi.

 
12 2022/12 09 Mayıs Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantılarının dördüncüsü gerçekleştirildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim akreditasyon süreci ile çalışma yapmak amacıyla 09.05.2022 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda tartışılan konular ve alınan kararlar aşağıda listelenmiştir: 
 1. Öğrenme çıktıları ile ders kazanımları arasındaki uyumluluk,
 2. Sınav dışı değerlendirmeler, sınıf içi yapılacak uygulamalar, değerlendirmede çeşitlilik, ölçme değerlendirme konusunda personele verilecek eğitimler üzerine konuşuldu.
 3. Uygulama okullarındaki öğretmenler ve psikolojik danışmanlar ile fakülte ve bölüm üyeleri arasındaki işbirliğinin nasıl sağlanacağı, süreç ile ilgili işbirliği temelinin oluşturulması, yönergede uygulama koordinatörlerine tanımlanan roller, öğrencinin kariyer ve akademik gelişimini sağlamak amacı ile yapılacak işlemlere yönelik periyodik toplantılar düzenlenmesine karar verildi. Bu amaçla, Uygulama dersleri ile ilgili Mesleki Rehberlik Uygulamaları Koordinatörlüğü, Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü, Okullarda Rehberlik Uygulamaları Koordinatörlüğü, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları Koordinatörlüğü , Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Koordinatörlüğü kurulması kararı alındı. Uygulama derslerine ilişkin ders uygulama yönergelerinin güncellenmesi, bunların öğrencilere öğretim üyelerine ve ugyulama okulundaki öğretmenlere ulaştırılması ve gerekli bilgilendirmelerin sağlanması ile ilgili olarak Uygulama Kılavuzu oluşturulması kararlaştırıldı.
 4. Uygulama dersleri kapsamında kurulacak koordinatörlükler kapsamında,
 • Meslek Rehberlik Uygulamaları Koordinatörünün Özlem Ulaş Kılıç,
 • Okullarda RPD 1-2 Koordinatörünün Levent Yaycı,
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1-2 Koordinatörünün Selda Karadeniz Özbek,
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörünün Dünya Şen Baz,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Koordinatörünün Bünyamin Çetinkaya olması kararlaştırıldı.
11 2022/11 27 Nisan Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi. Toplantı, 27.04.2022 tarihinde saat 11.00’da A.3.4 numaralı sınıfta Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Uzoğlu başkanlığında, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli, Doç. Dr. Ümit Şengül, Doç. Dr. Günkut Mesci, Doç. Dr. Işık Saliha Karal-Eyüpoğlu, Doç. Dr. Funda Hasançebi, Dr. Öğt. Üyesi Şerif Ali Değirmençay, Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan, Arş. Gör. Dr. Büşra Tuncay Yüksel, Arş. Gör. Dr. Bahar Yılmaz-Yendi, Arş. Gör. Abdullah İhsan Aral ve Öğt. Gör. Jülide Sarıgöl’ün katılımıyla yürütülmüştür.
10 2022/10 26 Nisan Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elamanlarına yönelik Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal’ın katılımı ile birlikte akreditasyon bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 26. 04. 2022 Salı günü saat 11. 00’da A.2.3 nolu derslikte Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elamanlarına yönelik Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal’ın katılımı ile birlikte akreditasyon bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Şanal, akreditasyon,  kalite, Bologna süreçleri hakkında öğretim elamanlarına bilgi verdi ve ilgili süreçlerde yapılması gereken hususlar hakkında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.
09 2022/09 25 Nisan Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü  gerçekleştirildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim akreditasyon süreci ile çalışma yapmak amacıyla 25.04.2022 tarihinde saat 12.00’da Dekanlık Toplantı salonunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan çalışmalar aşağıda listelenmiştir: 
 1. Anabilim dalının ders bilgi paketinde ders içerikleri güncellendi.
 2. Ders bilgi paketinde ders izlenceleri (syllabus) güncellendi.
08 2022/08 21 Nisan "Eğitim Fakültesi  Akreditasyon  Komisyonu  Çalışma  Usul  ve  Esasları"  kapsamında,  Fakülte  Akreditasyon Komisyonu kurulmuştur. 21 Nisan 2022 tarih ve 2022/01 sayılı Fakülte Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe konulan "Eğitim Fakültesi  Akreditasyon  Komisyonu  Çalışma  Usul  ve  Esasları"  kapsamında,  Fakülte  Akreditasyon Komisyonu kurulmuştur.
07 2022/07 21 Nisan Fakültemizin Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları belirlenmiştir. Fakültemizin Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 21 Nisan 2022 Tarihinde Fakülte Toplantı Salonunda düzenlenen  2022/01 Sayılı Fakülte Kurulunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
06 2022/06 20 Nisan Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi  Anabilim Dalı öğretim elamanlarına yönelik Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tomar'ın katılımı akreditasyon bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.  20. 04. 2022 Çarşamba  günü saat 12. 00’da Karadeniz Konferans Salonunda  Fakültemiz Temel Eğitim  Bölümü Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi  Anabilim Dalı öğretim elamanlarına yönelik Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tomar'ın katılımı  akreditasyon bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Şanal ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tomar, akreditasyon,  kalite, Bologna süreçleri hakkında öğretim elamanlarına bilgi verdi ve ilgili süreçlerde yapılması gereken hususlar hakkında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda öğretim soru-cevap faslına geçilerek toplantıya nihayet verildi.
05 2022/05 20 Nisan Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 20.04.2022 tarihinde saat 11.30’da A.3.4 numaralı sınıfta Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Uzoğlu başkanlığında, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim elemanlarının katılımıyla yürütülmüştür. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği programının amacı tartışıldı.
 2. Fen Bilgisi Öğretmenliği programının vizyonu tartışıldı.
 3. Fen Bilgisi Öğretmenliği programının misyonu tartışıldı.
 4. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı program çıktıları tartışıldı.
 5. Bir sonraki toplantının 27.04.2022 Çarşamba günü saat 11.30’da yapılmasına karar verildi.

 
04 2022/04 18 Nisan Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Kalite-Akreditasyon süreci ile ön çalışma yapmak amacıyla 18.04.2022 tarihinde saat 12.00’da toplandı. Toplantıda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir: 
 1. Program amacı,  misyonu ve vizyonu güncellendi. Hazırlanan metnin dekanlığa sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 
 2. Anabilim dalının ders bilgi paketinde Bologna süreci ile ilgili gerekli düzenlemeler (bölümün kuruluşu, kazanım derecesi vb) yapıldı. 
 3. Anabilim dalı program öğrenme çıktıları oluşturuldu ve program matrisinde gerekli düzenlemeler yapıldı.
 4. Fakülte okul işbirliği kapsamında Okullarda RPD Uygulamaları dersinde görevli öğretmenler ile düzenli olarak toplantıların yapılması kararlaştırıldı. 
 5. Anabilim dalı öğretim elemanlarının öğrenciler için ofis saati belirlemelerine, bu saatlerin ders programlarında belirtilmesine ve eğitim bilimleri bölüm sayfasında öğrencilere duyurulmasına karar verildi.
 6. Sınav programlarının eğitim bilimleri bölüm sayfasında ilan edilmesine karar verildi.
 7. Anabilim dalı ile ilgili bir tanıtım videosu hazırlanması kararlaştırıldı.
03 2022/03 13 Nisan Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 13.04.2022 tarihinde saat 15.00’te dekanlık toplantı salonunda Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksu başkanlığında, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim elemanları ile Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Şanal katılarak süreç ile ilgili öğretim elemanlarımıza bilgi vermiştir.Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1.  Matematik Eğitimi anabilim dalı olarak akreditasyon sürecinin başlatılmasına karar verildi.
 2. Matematik Eğitimi anabilim dalında görevli olan bütün öğretim elemanlarının akreditasyon sürecinde görevlendirilmesine ve süreç ile ilgili bütün öğretim elemanlarının katılımı ile her hafta çarşamba günü 15:30-17:00 saatleri arasında toplanılmasına karar verildi.
 3. Matematik Eğitimi anabilim dalına ait amaç, vizyon ve misyonun 20.04.2022 tarihinde yapılacak toplantıda ele alınarak güncellenmesine karar verildi.
02 2022/02 11 Nisan Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 11.04.2022 tarihinde saat 11.45’te A.2.1 numaralı sınıfta Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Uzoğlu başkanlığında, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim elemanları ile Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Şanal katılarak süreç ile ilgili öğretim elemanlarımıza bilgi vermiştir. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı olarak akreditasyon sürecinin başlatılmasına karar verildi.
 2. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında görevli olan bütün öğretim elemanlarının akreditasyon sürecinde görevlendirilmesine ve süreç ile ilgili bütün öğretim elemanlarının katılımı ile her hafta Çarşamba günü saat 11.30’da toplanılmasına karar verildi.
 3. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı program çıktılarının ilgili dokümanlarının incelenerek 15.05.2022 tarihine kadar oluşturulmasına karar verildi.
01 2022/01 08 Nisan Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile birlikte akreditasyon süreci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 08.04.2022 tarihinde saat 14.00’da Eğitim Fakültesi A Blok A 2.1 numaralı sınıfta Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya başkanlığında yürütülmüştür. Toplantıya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal katılarak, kalite ve akreditasyon süreci ile ilgili öğretim elemanlarına bilgi vermiştir. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı olarak akreditasyon sürecinin başlatılmasına karar verildi.
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında görevli olan bütün öğretim elemanlarının akreditasyon sürecinde aktif bir şekilde görevlendirilmesine karar verildi.
 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı program çıktılarının ilgili dökümanlarının Doç. Dr. Levent Yaycı, Doç. Dr. Özlem Ulaş ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Karadeniz tarafından incelenmesine ve oluşturulmasına karar verildi.