Mevlana Birim Koordinatörlükleri

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Mevlana Birim Koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Koordinatör Unvan-Adı ve Soyadı
 

ABD
 
 Dr.Öğr.Üyesi Abonoz KÜÇÜK  Fakülte Koordinatörü
 Arş.Gör. Banu AKTAŞ  Okul Öncesi Eğitimi ABD
Doç.Dr. Lokman TAŞKESENLİOĞLU  Türkçe Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Can EKİZ  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
 Doç.Dr. Nalan OKAN AKIN
 Dr.Öğr.ÜYesi Handan BÜLBÜL
 Resim-İş Eğitimi ABD
 Öğr.Gör.Dr. Ayfer EKER  Matematik Eğitimi ABD
 Öğr.Gör. Muzaffet ATALAR  Sınıf Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK
 Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖNLÜ
 Müzik Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Necla DÖNMEZ USTA  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Temel TOPAL  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL       Fen Bilgisi Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Hatice ÖZATA  İngiliz Dili Eğitimi ABD
 Dr.Öğr.Üyesi Banu Çiçek ÖZDEMİR  Zihin Engelliler Eğitimi ABD