Mevlana Birim Koordinatörlükleri

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Mevlana Birim Koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Koordinatör Unvan-Adı ve Soyadı
 

ABD
 
Dr.Öğr.Üyesi Rahman ÇAKIR  Okul Öncesi Eğitimi ABD
Doç.Dr. Müzeyyen ALTUNBAY  Türkçe Eğitimi ABD
Dr.Öğr.Üyesi Can EKİZ  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
Dr.Öğr.Üyesi Handan BÜLBÜL  Resim-İş Eğitimi ABD
Dr.Öğr.Üyesi F.İclal KARATAŞ AYDIN  Matematik Eğitimi ABD
Öğr.Gör. Muzaffet ATALAR  Sınıf Eğitimi ABD
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖNLÜ  Müzik Eğitimi ABD
Doç.Dr. Necla DÖNMEZ USTA  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
Doç.Dr. Temel TOPAL  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Doç.Dr. Günkut MESCİ     Fen Bilgisi Eğitimi ABD
Dr.Öğr.Üyesi Hatice ÖZATA  İngiliz Dili Eğitimi ABD
Dr.Öğr.Üyesi Banu Çiçek ÖZDEMİR  Zihin Engelliler Eğitimi ABD