Tarihçe

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1962 yılında üç yıllık Yatılı Kız Öğretmen Okulu olarak ilk defa eğitime başlamış daha sonra 1973-1974 yılında dört yıllık İlköğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 1974-1975 öğretim yılında mevcut statüsü değiştirilerek üç yıllık yatılı gündüzlü Giresun Öğretmen Lisesi, iki yıllık yatılı-gündüzlü Giresun Eğitim Enstitüsü adları ile öğretime bir arada devam etmiştir. 1978-1979 öğretim yılında Öğretmen Lisesi’nin kapatılmasıyla Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1979-1980 yılında ise Eğitim Enstitüsünün yatılı kısmı kaldırılmıştır. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Giresun Eğitim Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine bağlanmış ve Giresun Eğitim Yüksek Okuluna dönüştürülmüştür. Yüksekokulun öğrenim süresi yukarıda belirtilen 23 Mayıs 1989 tarihli YÖK kararıyla 1989-1990 eğitim-öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştır. Giresun Eğitim Yüksekokulu; 3 Temmuz 1992’de kabul edilip, 11 Temmuz 1992’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanun ile de Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi adını almıştır. 17 Mart 2006 tarihinde Giresun Üniversitesinin kurulmasıyla hâlihazırda aynı üniversiteye bağlı Eğitim Fakültesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.