Akademik Takvim

Akademik Takvim Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılmakta olup, ilgili esaslar; Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7.maddesinin 1.,2. ve 3. fıkralarında belirtilmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi