LogomuzGiresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Logosu oluşturulurken Üniversite Logosundan hareket edilmiş form ve renk olarak Üniversitenin logosuna bağlı kalınmıştır. Giresun Üniversitesinin içinden çıkan farklı renklerle ifade edilen farklı niteliklerdeki gençler, aynı ideale doğru koşmaktadır. Bu ideal meşale ile simgeleştirilen eğitim ve aydınlık gelecek idealdir.  Logodaki insan formlarının bedenini oluşturan üçgenimsi formlar açılan bir kitabın sayfalarına gönderme yapmaktadır.  Aynı zamanda bu üç üçgen “E” harfini çağrıştırırken,  Meşalenin kaidesini oluşturan yatay yeşil formla, dikey yeşil insan edeni formu “F” harfini temsil etmektedir.