Birim Bazında Aktif Öğrenci Sayılarımız

 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bölüm ve Program Bazında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Sayıları
Bölüm Adi Alt Birim Adi Cinsiyeti 1 2 3 4 Toplam
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Erkek       20 20
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Kadın       9 9
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Erkek 22 18 25 29 94
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kadın 48 55 55 62 220
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) Erkek       8 8
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) Kadın       10 10
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Erkek 2 3   15 20
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Kadın 1     17 18
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Erkek       10 10
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Kadın       27 27
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Erkek 2   2   4
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Kadın 3 3 3   9
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Erkek 6 7 8 7 28
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Kadın 15 22 17 14 68
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Erkek 25 13 13 36 87
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kadın 30 38 49 59 176
Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Erkek 13 18 28   59
Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Kadın 26 36 34   96
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Erkek 13 14 18 24 69
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Kadın 61 53 58 85 257
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.) Erkek       28 28
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.) Kadın       63 63
Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Erkek 19 17 26 20 82
Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Kadın 36 36 36 56 164
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erkek 28 13 23 45 109
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kadın 28 30 31 54 143
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Erkek 15 20 15 35 85
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Kadın 37 24 49 59 169
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Erkek 14 13     29
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Kadın 20 20     56
  Toplam 464 453 490 793 2218