Görev Tanımları

Fakültemiz Dekanı Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Fakülte Kurulu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Öğretim Elemanı Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Dekan Sekreteri Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Öğrenci İşleri Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Personel İşleri Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Mali İşler Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Satın Alma İşleri Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

İç Hizmetler Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Taşınır Mal Kayıt-Kontrol Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Teknik Hizmetler Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.

Yazı İşleri Bürosu Görev Tanımı için TIKLAYINIZ.