Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
   
   
 
Adı-Soyadı Görevi
Prof.Dr.Güven ÖZDEM Başkan/Birim Sorumlusu
Fakülte Sekreteri Murat KESKİN Üye/Sekreterya
   
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Görevi
Doç.Dr.Fatmanur ÖZEN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Gizem UYUMAZ Üye
   
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Elif MAMUR YILMAZ Üye
   
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Görevi
Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU Üye
Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ Üye
   
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim ÇAKIR Üye
   
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Görevi
Arş.Gör.Salih Kürşat ÇİLİNGİR Üye
   
   
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Görevi
Doç.Dr.Eray ALACA Üye
   
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
Adı-Soyadı Görevi
Mihriban ATAKAY Üye