Danışman Listesi

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ Danışman listesi  (2022-2023)
Sıra No Öğretim Elemanı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Doç.Dr. Eser ÜLTAY Sınıf Öğr. 1. Sınıf -1. grup
2 Öğr.Gör. Dr. Ayşe Gül CANİKLİOĞLU Sınıf Öğr. 1. Sınıf -2. grup
3 Dr.Öğr.Üyesi Nazım KURUCA Sınıf Öğr.  2. Sınıf -1. grup
4 Öğr.Gör. Muzaffer ATALAR Sınıf Öğr. 2.Sınıf- 2. Grup
5 Öğr.Gör. Recep YAĞCI Sınıf Öğr.  3. Sınıf -1.grup
6 Dr.Öğr.Üyesi Müge AYGÜN Sınıf Öğr.  3. Sınıf -2. grup
7 Öğr. Gör. Gökhan HAMZAÇEBİ Sınıf Öğr.  4. Sınıf -1. Grup
8 Arş.Gör.Dr. Ayşe Dilek GÖKMEN Sınıf Öğr.  4.Sınıf -2. Grup
Sıra No Öğretim Elemanı Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Öğr.Gör. İlkay TOYLAN Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 1. Sınıf -1. grup
2 Öğr.Gör. Hüseyin KARA Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 1. Sınıf -2. grup
3 Arş.Gör. Banu AKTAŞ Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 2. Sınıf -1. grup
4 Dr.Öğr.Üyesi Meltem DURAN Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 2.Sınıf- 2. Grup
5 Öğr.Gör. Nadire KOSER Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 3. Sınıf -1.grup
6 Öğr.Gör. Nafız KÖSE Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 3. Sınıf -2. grup
7 Arş.Gör. Banu AKTAŞ Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 4. Sınıf 1.Grup
8 Arş.Gör. Banu AKTAŞ Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 4. Sınıf 2.Grup
9 Dr.Öğr.Üyesi Hülya YOLASIĞMAZOĞLU Okul Öncesi Öğr. (İ.Ö) 4. Sınıf 1.Grup
10 Dr. Öğr.Üyesi Rahman ÇAKIR Okul Öncesi Öğr. (İ.Ö) 4. Sınıf 2.Grup
       
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Danışman Listesi (2022-2023) 
Sıra No Öğretim Elemanı Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Bahar YILMAZ YENDİ Fen Bil. Öğr. 1.Sınıflar
2 Arş.Gör.Dr. Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bil. Öğr. 2. Sınıflar
3 Doç.Dr. Günkut MESCİ Fen Bil. Öğr.  3. Sınıflar
4 Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL Fen Bil. Öğr.  4.Sınıflar
Sıra No Öğretim Elemanı İköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Doç.Dr. Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ Matematik Öğr. 1. Sınıflar
3 Doç.Dr. Funda AYDIN GÜÇ Matematik Öğr. 2. Sınıflar
5 Doç.Dr. Türkan Berrin KÖSE Matematik Öğr.  3.Sınıflar
7 Öğr.Gör. Ayfer EKER Matematik Öğr.  4. Sınıflar
       
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Danışman Listesi (2022-2023) 
Sıra No Öğretim Elemanı Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Handan BÜLBÜL Resim-İş Öğr. 1.Sınıf
2 Doç.Dr. Elif MAMUR YILMAZ Resim-İş Eğt. 2.Sınıf
3 Arş.Gör.Dr. Gülden MAVİOĞLU Resim-İş Eğt. 3.Sınıf
4 Doç.Dr. Nalan OKAN AKIN Resim-İş Eğt. 4.Sınıf
5 Dr.Öğr.Üyesi Selahattin YILMAZ Resim-İş Eğt. Tekrar
 
Sıra No Öğretim Elemanı Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖNLÜ Müzik Eğitimi 1.Sınıf
2 Dr.Öğr.Üyesi Beste ATALAY ÖCAL Müzik Eğitimi 2.Sınıf
3   Müzik Eğitimi 3.Sınıf
4 Dr.Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK Müzik Eğitimi 4.Sınıf
5 Dr.Öğr.Üyesi Beste ATALAY ÖCAL Müzik Eğitimi 4.Sınıf - Tekrar
       
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN LİSTESİ (2022-2023)
Sıra No Öğretim Elemanı Ana Bilim Dalı Danışmanı Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Banuçiçek ÖZDEMİR Özel Eğitim Öğretmenliği 1.Sınıf
2 Dr.Öğr.Üyesi Yasemin DOĞAN Özel Eğitim Öğretmenliği 2.Sınıf
3 Öğr.Gör. Halil İbrahim ÇAKIR Özel Eğitim Öğretmenliği 3.Sınıf
       
SOSYAL BİLİMLER VE Türkçe Eğitimi  BÖLÜMÜ Danışman listesi  (2022-2023)
Sıra No Öğretim Elemanı Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Dursun ŞAHİN Türkçe Öğr. 1. Sınıflar
2 Doç.Dr. Mehmet ALVER Türkçe Öğr. 2. Sınıf – 1.Grup
3 Doç.Dr. Lokman TAŞKESENLİOĞLU Türkçe Öğr. 2. Sınıf – 2.Grup
4 Dr.Öğr.Üyesi Ülkü KARA Türkçe Öğr. 3. Sınıf -1. grup
5 Dr.Öğr.Üyesi Ülkü KARA Türkçe Öğr. 3. Sınıf –2. grup
6 Dr. Öğr. Üyesi Miriam Zeliha STEBLER Türkçe Öğr. 4. Sınıf – 1.Grup
7 Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY Türkçe Öğr. 4.Sınıf – 2.Grup
Sıra No Öğretim Elemanı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Yüksel BÜLBÜL Sos. Bil. Öğr. 1. Sınıf
2 Dr.Öğr.Üyesi. Özge METİN Sos. Bil. Öğr. 2. Sınıf
4 Öğr.Gör.Dr.Tuğrul KÜLÜNKOĞLU Sos. Bil. Öğr. 3. Sınıf
5 Öğr.Gör. Alparslan ERİMLİ Sos. Bil. Öğr.  4. Sınıf
       
EĞİTİM BİLİMLERİ Bölümü Danışman LİSTESİ (2022-2023)
Sıra No Öğretim Elemanı Ana Bilim Dalı Danışmanı Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Dünya BAZ PDR (Normal Öğretim) 1. Sınıf
1.Grup
2 Doç.Dr. Özlem ULAŞ KILIÇ PDR (Normal Öğretim) 1. Sınıf
2.Grup
2 Dr.Öğr.Üyesi Berru ULUSOY PDR (Normal Öğretim) 2. Sınıf
1.Grup
3 Arş.Gör.Ayşe Gül İÇİN PDR (Normal Öğretim) 2.Sınıf
2.Grup
4 Öğr.Gör. Melike Burcu YILMAZ PDR (Normal Öğretim) 3. Sınıf
1.Grup 
5 Doç.Dr. Levent YAYCI PDR (Normal Öğretim) 3. Sınıf
2.Grup
6 Dr.Öğr.Üyesi Fatma Hürrem SÜNNEY PDR (Normal Öğretim) 4. Sınıf -1.grup
7 Doç.Dr. Temel TOPAL PDR (Normal Öğretim) 4. Sınıf -2.grup
       
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN LİSTESİ (2022-2023)
Sıra No Öğretim Elemanı Ana Bilim Dalı Danışmanı Olduğu Sınıf
1 Dr.Öğr.Üyesi Melissa Özelm GRABB İngiliz Dili Eğitimi 1.Sınıf
2 Dr.Öğr.Üyesi Melissa Özelm GRABB İngiliz Dili Eğitimi 2.Sınıf