Danışman Listesi

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ Danışman listesi  (2020-2021)
Sıra No Öğretim Elemanı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
01 Öğr.Gör. Recep YAĞCI Sınıf Öğr. 1. Sınıf -1. grup
02 Dr.Öğr.Üyesi Müge AYGÜN Sınıf Öğr. 1. Sınıf -2. grup
03 Öğr. Gör. Gökhan HAMZAÇEBİ Sınıf Öğr. 2. Sınıf -1. grup
04 Arş.Gör.Dr. Ayşe Dilek GÖKMEN Sınıf Öğr. 2.Sınıf- 2. Grup
05 Öğr. Gör. Hülya BAŞKAN Sınıf Öğr. 3. Sınıf -1.grup
06 Öğr. Gör. Dr. Ayşe Gül CANİKLİOĞLU Sınıf Öğr. 3. Sınıf -2. grup
07 Dr.Öğr. Üyesi Nazım KURUCA Sınıf Öğr. 4. Sınıf -1. Grup
08 Arş.Gör. S.Kürşat ÇİLİNGİR Sınıf Öğr. 4.Sınıf -2. Grup
Sıra No Öğretim Elemanı Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
       
01 Öğr.Gör. Nadire KOSER Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 1. Sınıf
02 Öğr.Gör. Nafız KÖSE Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 2. Sınıf
03 Dr.Öğr.Üyesi Hülya YOLASIĞMAZOĞLU Okul Öncesi Öğr. (İ.Ö) 2. Sınıf
04 Öğr.Gör. İlkay TOYLAN Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 3. Sınıf
05 Dr.Öğr.ÜyesiElif ÖZTÜRK Okul Öncesi Öğr. (İ.Ö) 3. Sınıf
06 Arş.Gör. Banu AKTAŞ Okul Öncesi Öğr. (N.Ö) 4. Sınıf
07 Öğr.Gör. Hüseyin KARA Okul Öncesi Öğr. (İ.Ö) 4. Sınıf
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Danışman Listesi (2020-2021) 
Sıra No Öğretim Elemanı Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
01 Arş.Gör.Dr. Günkut MESCİ Fen Bil. Öğr. 1.Sınıflar
02 Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL Fen Bil. Öğr. 2. Sınıflar
03 Arş.Gör. Bahar YILMAZ YENDİ Fen Bil. Öğr. 3. Sınıflar
04 Arş.Gör. Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bil. Öğr. 4.Sınıf -1 grup
05 Arş.Gör. Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bil. Öğr. 4. Sınıf - 1. grup
06 Arş. Gör. Ümmü Gülsüm DURUKAN Fen Bil. Öğr. 4. Sınıf - Tekrar
Sıra No Öğretim Elemanı İköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
01 Dr.Öğr.Üyesi Türkan Berrin KÖSE   1. Sınıf -1.Grup
02 Dr.Öğr.Üyesi Türkan Berrin KÖSE Matematik Öğr. 1. Sınıf -2.Grup
03 Öğr.Gör. Ayfer EKER Matematik Öğr. 2. Sınıf -1 grup
04 Öğr.Gör. Ayfer EKER Matematik Öğr. 2. Sınıf – 2. grup
05 Doç.Dr. Cemalettin YILDIZ Matematik Öğr. 3.Sınıf -1 grup
06 Doç.Dr. Cemalettin YILDIZ Matematik Öğr. 3. Sınıf - 2. grup
07 Doç.Dr. Mihriban H. KARADENİZ Matematik Öğr. 4. Sınıf - 1. grup
08 Doç.Dr. Hasan Hüseyin AKSU Matematik Öğr. 4. Sınıf - 2. grup
09 Dr.Öğr.Üyesi Funda AYDIN GÜÇ Matematik Öğr. 4. Sınıf - Tekrar
 

 
 
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Bölümü DanıŞMAN LİSTESİ (2020-2021)
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
01  Dr. Öğr. Üyesi Mithat ÇİÇEK Bilgisayar ve Öğret. Tekn.  Eğit. Öğr.
4. Sınıf
02 Arş.Gör. Canan ÇOLAK Bilgisayar ve Öğret. Tekn.  Eğit. Öğr. 4. Sınıf
1. Grup
(Tekrar)
03 Öğr.Gör. Abdullah DEMİR Bilgisayar ve Öğret. Tekn.  Eğit. Öğr. 4. Sınıf 2.Grup
(Tekrar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Danışman listesi (2020-2021)
Sıra No Öğretim Elemanı Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
01 Arş.Gör.Dr. Gülden MAVİOĞLU Resim-İş Öğr. 1.Sınıf
  Doç.Dr. Nalan OKAN AKIN Resim-İş Eğt. 2.Sınıf
02 Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YILMAZ Resim-İş Eğt. 3.Sınıf
04 Dr.Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL Resim-İş Eğt. 4.Sınıf
1.Grup
05 Dr.Öğr. Üyesi Elif MAMUR YILMAZ Resim-İş Eğt. 4.Sınıf
2.Grup
Sıra No Öğretim Elemanı Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
    Müzik Eğitimi 1.Sınıf
01 Doç.Dr. İzzet YÜCETOKER Müzik Eğitimi 2.Sınıf
02 Dr.Öğr. Üyesi Abdullah ÖNLÜ Müzik Eğitimi 3.Sınıf
03 Arş.Gör.Dr. Beste ATALAY ÖCAL Müzik Eğitimi 4.Sınıf
04 Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK Müzik Eğitimi 4.Sınıf - Tekrar
 

 
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN LİSTESİ
 
Zihin Engelliler ABD Özel Eğitim Öğretmenliği
Sıra No Öğretim Elemanı Ana Bilim Dalı Danışmanı Olduğu Sınıf
01 Öğr.Gör.Dr. Halil İbrahim ÇAKIR Özel Eğitim Öğretmenliği 1.Sınıf
(1.grup)
02 Dr.Öğr.Üyesi Binnur Y. HACIİBRAHİMOĞLU Özel Eğitim Öğretmenliği 1.Sınıf
(2.grup)
03 Dr.Öğr.Üyesi Banuçiçek ÖZDEMİR Özel Eğitim Öğretmenliği 1.Sınıf
(3.grup)
04 Dr.Öğr.Üyesi Yasemin DOĞAN Özel Eğitim Öğretmenliği 1.Sınıf
(4.Grup)
 

 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Danışman listesi  (2020-2021)
 
Sıra No Öğretim Elemanı Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
01  Dr.Öğr.Üyesi Abanoz KÜÇÜK Türkçe Öğr. 1. Sınıf – 1.grup
02  Dr.Öğr.Üyesi Abanoz KÜÇÜK Türkçe Öğr. 1. Sınıf – 2.grup
03 Dr. Öğr. Üyesi Miriam Zeliha STEBLER Türkçe Öğr. 2. Sınıf – 1.Grup
04 Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY Türkçe Öğr. 2. Sınıf – 2.Grup
05 Dr.Öğr. Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU Türkçe Öğr. 3. Sınıf -1. grup
06 Dr.Öğr. Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU Türkçe Öğr. 3. Sınıf –2. grup
07 Dr.Öğr. Üyesi Veli KUTAY Türkçe Öğr. 4. Sınıf – 1.Grup
08 Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ALVER Türkçe Öğr. 4.Sınıf – 2.Grup
Sıra No Öğretim Elemanı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Danışman Olduğu Sınıf
01 Öğr.Gör.Dr.Tuğrul KÜLÜNKOĞLU Sos. Bil. Öğr. 1. Sınıf
02 Öğr.Gör. Alparslan ERİMLİ Sos. Bil. Öğr. 2. Sınıf
04 Arş. Gör. Dr. Yüksel BÜLBÜL Sos. Bil. Öğr. 3. Sınıf
05 Doç.Dr. Eray ALACA Sos. Bil. Öğr. 4. Sınıf
 

 
 
EĞİTİM BİLİMLERİ Bölümü Danışman LİSTESİ (2020-2021)
Rehberlik  ve Psikolojik Danışmanlık
01 Öğr.Gör. Melike Burcu YILMAZ PDR (Normal Öğretim) 1. Sınıf -1.grup
02 Dr. Öğr. Üyesi Levent YAYCI PDR (Normal Öğretim) 1. Sınıf-
2. grup
03 Dr.Öğr. Üyesi Fatma Hürrem SÜNNEY PDR (Normal Öğretim) 2. Sınıf
1.Grup
04 Dr.Öğr. Selda KARADENİZ ÖZBEK PDR (Normal Öğretim) 2.Sınıf
2.Grup
05 Öğr. Gör. Özge ENEZ PDR (Normal Öğretim) 3. Sınıf
1.Grup
06 Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ulaş PDR (Normal Öğretim)
 
3. Sınıf
2.Grup
07 Dr. Öğr. Üyesi Temel TOPAL PDR (İkinci Öğretim) 3. Sınıf
1.Grup
08 Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz PDR (İkinci Öğretim) 3. Sınıf
2.Grup
09 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ONUR PDR (Normal Öğretim) 4. Sınıf -1.grup
10 Doç. Dr. Tevfik UZUN PDR  (Normal Öğretim) 4. Sınıf -2.grup
11 Dr.Öğr.Üyesi Berru ULUSOY PDR (İkinci Öğretim) 4. Sınıf –
1. grup
12 Arş.Gör. Ayşe Gül İÇİN PDR (Normal Öğretim)  4. Sınıf –
2. grup