Fakülte Mezun İzleme Komisyonu

FAKÜLTE MEZUN İZLEME KOMİSYONU
     
     
     
     
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Nahide Burcu ARSLAN Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Berru ULUSOY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Elif MAMUR YILMAZ Resim İş Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Beste ATALAY ÖCAL Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Funda AYDIN GÜÇ Matematik Eğitimi  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR Zihin Engeliler Eğitimi Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA Sınıf Eğitimi Üye
Öğr. Gör. Muzaffer ATALAR Sınıf Eğitimi Üye
Öğr. Gör. Gökhan HAMZAÇEBİ Sınıf Eğitimi Üye
Doç.Dr. Neslihan ÜLTAY O.Öncesi Eğitimi  Üye
Öğr. Gör. Hüseyin KARA O.Öncesi Eğitimi  Üye
Arş.Gör. Banu AKTAŞ O.Öncesi Eğitimi  Üye
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Öğr. Gör. Alparslan ERİMLİ Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN Türkçe Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Melissa Özlem GRAB İngiliz Dili Eğitimi Üye