Akademik ve İdari Personel Sayımız

İnsan Kaynakları
  TOPLAM Kadromuzda 2547/ 2547/ ÖYP
13-b+ 13-b-
Profesör 13 13      
Doçent 31 31      
Dr. Öğretim Üyesi 47 45   2  
Öğr.Gör. 17 15 1 1  
Arş.Gör 13 5     8
TOPLAM 122        

 
GÖREVİ PERSONEL
Fakülte Sekreteri 1
Dekan Sekreteri 1
Öğrenci İşleri 2
Personel-Yazı İşleri 2
Bölüm Sekreteri 1
Taşınır Kayıt 1
Tahakkuk 1
Teknik Hizmetler 1
Evrak Kayıt 1
Santral 1
Yardımcı Hizmetler 9
Toplam 22