Vizyon-Misyon-Temel Değerler

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinin vizyon, misyon ve temel değerleri 21.04.2022 tarihinde Fakülte Toplantı Salonunda düzenlenen 2022/01 sayılı Fakülte Kurulunda oybirliği ile kabul edilerek güncellenmiştir.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN VİZYONU
Türkiye’nin en çok tercih edilen;  öğrencisi, mezunu ve çalışanı olmaktan onur duyulan, eğitim sektörünün talep ettiği öğretim lideri öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olmak.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN MİSYONU
Milli, manevi ve evrensel değerleri gözeten,  öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan ve araştıran, alanında uzman, gelişmeye açık; her öğrencinin biricik ve özel olduğunu, her öğrencinin öğrenebileceğini bilen idealist öğretmenler yetiştirmek.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN TEMEL DEĞERLERİ

 • Toplumsal değerlere bağlılık,
 • Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına bağlılık,
 • Fırsat eşitliği ve ifade özgürlüğü,
 • Bilimsel etik kurallara bağlılık,
 • Çevreye duyarlılık,
 • Değişime açıklık ve sürekli değişimden yana olma,
 • Görev bilinci ve sorumluluğu,
 • İnsan kaynaklarına güven,
 • Kurumu benimseme ve temsil etme sorumluluğu,
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite,
 • Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık, 
 • Sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme,
 • Her öğrenci özeldir ve öğrenebilir ilkesine bağlılık,
 • İdealizm.