Fakülte Akreditasyon Komisyonu

FAKÜLTE AKREDİTASYON KOMİSYONU
     
Fakülte Akreditasyon Komisyon Başkanı Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU (Dekan Yardımcısı)
Fakülte Akreditasyon Komisyonu Koordinatörü Prof.Dr.Mustafa UZOĞLU  
Fakülte Akreditasyon Komisyonu Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr.Mustafa Serkan ABDÜSSELAM  
     
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Levent YAYCI Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Doç.Dr.Tevfik UZUN Eğitim Yönetimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Selda KARDENİZ ÖZBEK Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mithat ÇİÇEK Eğitim Programları ve Öğretim Üye
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç. Dr. Nalan AKIN Resim İş Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Beste ATALAY ÖCAL Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU Matematik Eğitimi  Üye
Prof.Dr.Mustafa UZOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU Zihin Engeliler Eğitimi Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Müge AYGÜN Sınıf Eğitimi Üye
Doç.Dr.Oğuz Serdar KESİCİOĞLU O.Öncesi Eğitimi Üye
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Can EKİZ Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ülkü KARA Türkçe Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA İngiliz Dili Eğitimi Üye
     
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Afra Nur ÇELİK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
SEKRETERYA
Bilgisayar İşletmeni Rabia HAFIZOĞLU    
     
Ek:Görev tanımı ve sorumluluklar    
     
GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI
(1) Akreditasyon süreci ve dış denetimlere yönelik Başkan tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(2) Akreditasyon sürecinde gerek duyulan raporların düzenlenmesinde görev alır.
(3) Fakültenin akreditasyon süreciyle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda görev alır.
(4) Dış Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak olan dış denetlemelerde aktif sorumluluk alır.
(5) Program Akreditasyon Komisyonunun görüşlerini Fakülte Komisyonunda paylaşır. Ayrıca, Fakülte Komisyonunda alınan kararları Program Komisyonunda paylaşır.
(6) Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Belgesinin değişen koşullar ve durumlar karşısında sürekli geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlar, bu konuda gerekli araştırmaları yapma ve veri toplama gibi görevleri ve Komisyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yerine getirir.