2023 Yılı Birim Akreditasyon İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı Adı Toplantı Notları
04 2023/04 13 Nisan

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BOLOGNA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Fakültemiz Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları, 13.04.2023 tarihinde Dekanlık toplantı salonunda saat 10.00'da bir araya gelerek  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nın program çıktılarını güncelleme çalışmasını tamamladılar. Toplantıda toplamda güncellenen ve tek tek okunarak üzerinde fikir birliğine varılan 27 adet program çıktısının sisteme girilmesine ve bu bağlamda yapılacak olan diğer toplantılarda da ders öğrenme çıktılarının güncellenmesine karar verilerek toplantıya son verilmiştir.
03 2023/03 07 Nisan

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KAP VE BOLOGNA SÜREÇLERİNE DAİR İKİNCİ TOPLANTISINI YAPTI

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısı sonrasında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, 7 Nisan 2023 tarihinde toplanarak Bologna süreci kapsamında ana bilim dalı program çıktılarını oluşturma, düzeltme ve güncelleme çalışmalarına başlamıştır. Bir sonraki toplantıda (11 Nisan) program çıktılarına son hali verilecek ve her dersin veri girişleri gerçekleştirilecektir.
02 2023/02 30 Mart TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARINA KAP VE BOLOGNA SÜREÇLERİNE DAİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
 
Fakültemizde Bologna ve program akreditasyon süreçleri kapsamında Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün rehberliğinde çalışmalara devam edilmektedir Bu kapsamda, 30 Mart 2023'te Eğitim Fakültesi toplantı salonunda saat 13.00’da Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ile program akreditasyonu ve Bologna çalışmaları için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Fakülte Dekanı ve aynı zamanda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü olan Prof. Dr. Mustafa Şanal, Koordinatörlük üyeleri Öğr. Gör. Dr. Hakan Sipahi ve Öğr. Gör. Osman Serdal Karapınar tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve program akreditasyonu kapsamında Bologna süreci ile ilgili öğretim elemanlarına bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantı sonucunda Türkçe Eğitimi Anabilim Dalının program çıktılarının güncellenmesi, güncellenecek program çıktılarına bağlı olarak öğrenme çıktılarının da revize edilmesi konuları üzerinde görüş birliğine varıldı ve süreç içerisinde bu toplantıların tekraren yapılması kararlaştırıldı.
 
01 2023/01 06 Ocak Fakültemiz İş Birliği ile “Gençliğin Kariyer Yürüyüşü” Konferansı Gerçekleştirildi
 
Fakültemiz ve Üniversitemiz Kalite Topluluğu iş birliğiyle 6 Ocak 2023 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında “Gençliğin Kariyer Yürüyüşü” adlı konferans gerçekleştirildi. Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte; Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı. 
Fakültemiz program akreditasyonu hazırlık çalışmaları kapsamında tüm paydaş gruplarına yönelik eğitimler devam ediyor. Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal Karataş Aydın’ın açış konuşmasını yaptığı etkinlik, Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya’nın gençlerin kariyer hedeflerini planlamalarına yönelik konferansıyla devam etti.
Etkinlik; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem’in konuşmacıya teşekkür belgesini takdim etmesi ile sona erdi.