Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KOMİSYONU
     
Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU  
     
     
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Öğr.Gör.Abdullah DEMİR Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Üye
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Arş.Gör.Dr.Dünya BAZ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Nalan OKAN AKIN Resim İş Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖNLÜ Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Cemalletin YILDIZ Matematik Eğitimi Üye
Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU Zihin Engeliler Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERTUĞRUL Zihin Engeliler Eğitimi Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Eser ÜLTAY Sınıf Eğitimi Üye
Öğr. Gör. Recep YAĞCI Sınıf Eğitimi Üye
Arş.Gör.Salih Kürşat ÇİLİNGİR Sınıf Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hülya YOLASIĞMAZOĞLU O.Öncesi Eğitimi  Üye
Öğr. Gör.İlkay TOYLAN O.Öncesi Eğitimi  Üye
Arş.Gör. Banu AKTAŞ O.Öncesi Eğitimi  Üye
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr. Abanoz KÜÇÜK Türkçe Eğitimi Üye
Öğr.Gör. Dr.Tuğrul KÜLÜNKOĞLU Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Melissa Özlem GRAB İngiliz Dili Eğitimi Üye