2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi

Sıra
Yıl/No
Tarih
Toplantı Adı
Toplantı Notları
30 2021/30 26 Aralık Fakültemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Şenol SANCAK okul öncesi eğitimi alan çocukların velilerine "Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma Alışkanlığı" adlı bir konferans verdi. ''BİR ÇOCUĞUN ÖYKÜSÜ'' adlı proje kapsamında Fakültemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Şenol SANCAK okul öncesi eğitimi alan çocukların velilerine "Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma Alışkanlığı" adlı bir konferans verdi. Zoom üzerinden 26.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen konferansta velilere okuma alışkanlığı ve çocukların kitaplara bağlanma konusunda Okul-Aile-Çevrenin üzerine düşen sorumluluklar anlatıldı. Velilere okumayı sevmeyen çocuklar için bazı okuma tekniklerinden bahsedilirken dijital dünyanın esaretinden kurtulup çocuklarımıza zaman ayırarak birlikte zaman geçirme, çocuklarımızın merak dünyasını besleyerek,  kitapların eşsiz dünyalarında gezinmenin  sosyal, psikomotor ve dil gelişimi gibi becerilere sağlayacağı katkılar anlatıldı. Konferans sonunda bu yaşlardaki çocuklara okutturulabilecek kaliteli yayınlardan örnekler verilerek, çocuklara kitap okuma konusunda baskı kurulmamasını, motivasyon sağlayıcı tavırlar sergilenmesi gerektiği anlatıldı. Kendimizin yemek istemediği bir yemeği çocuğumuza yedirmeye çalışmak ne kadar doğru olabilir düşüncesinden hareketle bu alışkanlığın kazanılmasında kitabı ailece günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek model olmamız gerektiği ifade edildi.
29 2021/29 16 Aralık Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Beşikdüzü Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen  “Kariyer Günleri” kapsamında “Seviyorum Seni Matematik”  başlıklı bir konferans vermiştir. Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Beşikdüzü Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen  “Kariyer Günleri” kapsamında “Seviyorum Seni Matematik” başlıklı bir konferans vermiştir. 16 Aralık 2021 saat 14:00 da ilgili okulun konferans salonunda başlayan ve 15:00 da sona eren konferansa 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan toplam 340 lise öğrencisi, öğretmen adayları, öğretmenler ve idareciler katılım sağlamıştır.
28 2021/28 16 Aralık Fakültemiz öğretim elamanlarından Öğr. Gör. Şenol SANCAK tarafından Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencilerine 16.12.2021 tarihinde  ‘’Yeni Nesil Sorularına Yaklaşımlar’’ konulu bir seminer verilmiştir.  Fakültemiz öğretim elamanlarından Öğr. Gör. Şenol SANCAK tarafından Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencilerine 16.12.2021 tarihinde  ‘’Yeni Nesil Sorularına Yaklaşımlar’’ konulu bir seminer verilmiştir. Konferansta öncelikle yeni nesil sınav sorularının neler olduğu örneklerle gösterilerek tanıtıldıktan sonra bu soruların uygulanmaya başlandıktan sonra sınav sonuçlarına ne düzeyde etki ettiği ÖSYM’nin yayımladığı normal dağılım tablolarıyla gösterilmiştir. Aslında ülkemizde geçmişten bugüne Matematik ve Fen Bilimleri konusunda istenilen başarı düzeyinin yakalanamadığı ve yeni nesil sorularının da bu durumu değiştirmediği ifade edilmiştir. Yeni nesil soruların beceriye dayalı, katmanlı, aşamalı, dikkat, anlama ve yorumlamaya daha fazla önem verdiği bu nedenle okuma alışkanlığının önemine vurgu yapılmıştır. Sınavlara hazırlanırken öğrencilerin kendi seviyelerine uygun kaynaklardan yaralanarak işe koyulmaları gerektiği belirtilerek, kaynak olarak kullanılabilecek MEB’in beceri temelli soruları ve daha önce sorulan soruların çözülmesi gerektiği, bu yolla ÖSYM’nin sınav mantığının daha iyi anlaşılacağı vurgulanmıştır. Örnek sorularla özellikle paragraf soruların daha kısa zamanda nasıl çözülebileceği, sınavlarda asıl belirleyici unsurun planlı ve düzenli çalışmaktan geçtiği, kaygı ve stresin sınavlarda öğrencileri olumsuz etkilediği, sınav esnasında sorularla inatlaşmadan zamanın etkili kullanılması gerektiği, temel bilgilere sahip olmadan ve öncelikli olarak klasik sorular çözülmeden zor ve aşamalı sorulara geçilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. İlgi gören seminere öğrenciler, öğretmenler, Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Güven ÖZDEM ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sayın Azmi BIÇAKÇI katılmışlardır. 
27 2021/27 25 Kasım Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen  “Kariyer Günleri” kapsamında “Seviyorum Seni Matematik”  başlıklı bir konferans vermiştir. Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen  “Kariyer Günleri” kapsamında “Seviyorum Seni Matematik”  başlıklı bir konferans vermiştir. 25 Kasım 2021 saat 13:00 da ilgili okulun toplantı salonunda başlayan ve 15:30 da sona eren konferansa 170 dokuzuncu sınıf öğrencisi, öğretmen adayları, öğretmenler ve idareciler katılım sağlamıştır.
26 2021/26 11 Ağustos Giresun İli 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gerçekleştirme Düzeyini Değerlendirme Durum Raporu Millî Eğitim Bakanlığının 19.06.2018 tarih  ve  31666252-399-E.11899572  sayılı  yazısı  ile  yürürlüğe  giren "Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları  doğrultusunda  Giresun  İl  Millî  Eğitim Öğretmenlik  Uygulamasına  İlişkin  Yönerge "Müdürlüğümüzle koordineli olarak gerçekleştirilmiş, bahsi geçen derslerle ilgili gerçekleşme düzeyine ait sayısal veriler ve gerçekleşme düzeyini değerlendirme durum raporu hazırlanmıştır.
25 2021/25 18 Haziran Fakültemiz Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin yürüttüğü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Topluma Hizmet dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve bütün öğrencilerin bulundukları illerde “Ağaç Dikme” etkinliği tamamlanmıştır. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin yürüttüğü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Topluma Hizmet dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve bütün öğrencilerin bulundukları illerde “Ağaç Dikme” etkinliği tamamlanmıştır. Engelli çocuklarımızın da iştirak ettiği bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma doğrultusunda bireye, topluma ve çevreye katkı sağlanması hedeflenmiştir. Etinlik çalışmasında yer alan öğrencilerimiz;
Eylem Boynikara, Gülsen Çakır, Duygu Demir, Ramazan Erdin, Mehmet Kaya, Buket Kaya, Meliha Kişi, Mahmut Yanılmaz, Mustafa Yıldız.
 
24 2021/24 07 Haziran Fakültemiz Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin yürüttüğü Sosyal Proje Geliştirme dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencileri tarafından geliştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Otomatı Projesi çalışmaları tamamlanmıştır.  Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin yürüttüğü Sosyal Proje Geliştirme dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencileri tarafından geliştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Otomatı Projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Giresun Üniversitesi bünyesindeki tüm bireylerin geri dönüşümü yapılabilecek ürünlerin geri dönüşüm ile ödül sistemini kullanarak geri dönüşüm faaliyetini gerçekleştirmektir. Bu çalışma doğrultusunda hem bireye hem de çevreye katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje çalışmasında yer alan öğrencilerimiz;
Özge Er,   Firüze Köse,   Alperen Çakır,  Özgür Ersoy,  Meltem Yıldırım,  Büşra Güney ,  Buket Bıdak,
Arife Tahtalı
23 2021/23 27 Mayıs Fakültemiz Eğitim bilimleri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya 27 Mayıs 2021 saat 19:00 da, Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi eğitim fakültesi, PDR merkezinin konuğu olmuş ve üniversite öğrencilerine "Sınav kaygısı ve motivasyon/ Hayat bir sınavdır" başlıklı bir konferans vermiştir. Fakültemiz Eğitim bilimleri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya 27 Mayıs 2021 saat 19:00 da, Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi eğitim fakültesi, PDR merkezinin konuğu olmuş ve üniversite öğrencilerine "Sınav kaygısı ve motivasyon/ Hayat bir sınavdır" başlıklı bir konferans vermiştir. Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi rektör yardımcısı, eğitim fakültesi dekanı ve eğitim bilimleri bölüm başkanının da katıldığı konferan iki saat sürmüş, soru cevaplar ile sona ermiştir. Konferans sonunda hocamız için Hatay'da altı adet ağaç diktirme belgesi taktım edilmiştir.
22 2021/22 24 Mayıs Fakültemiz Eğitim bilimleri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya  "Uzaktan Eğitim Sürecinde Ruhsal Ve Fiziksel Sağlığımızın Korunması" Konusunda konferans vermiştir. Fakültemiz Eğitim bilimleri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya 24 Mayıs 2021 saat 20:00 de İzmir/Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin evlerine konuk olarak, "Uzaktan Eğitim Sürecinde Ruhsal Ve Fiziksel Sağlığımızın Korunması" Konusunda konferans vermiştir.
21 2021/21 20 Mayıs Doç. Dr. Levent YAYCI, 20 Mayıs 2021 Perşembe saat 18.30’da Türk Ocakları Giresun Şubesi Youtube kanalında Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin moderatörlüğünde “Psikoterapiler ve Yaşam” konulu bir konferans vermiştir. Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elamanlarından Doç. Dr. Levent YAYCI, 20 Mayıs 2021 Perşembe saat 18.30’da Türk Ocakları Giresun Şubesi Youtube kanalında Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin moderatörlüğünde “Psikoterapiler ve Yaşam” konulu bir konferans vermiştir.
 
20 2021/20 30 Nisan
 
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Giresun Öğretmen Akademisi koordinasyonunda yapılan eğitimlerde görev alan Fakültemiz öğretim elemanlarına Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verilmiştir.
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Giresun Öğretmen Akademisi koordinasyonunda yapılan eğitimlerde görev alan Fakültemiz öğretim elemanlarından Doç.Dr. Cemalettin YILDIZ, Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Serkan ABDUSSELAM, Dr.Öğr.Üyesi Funda AYDIN GÜÇ ve Dr.Öğr.Üyesi Yasemin HACIOĞLU'na  Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verilmiştir.
19 2021/19 29 Nisan Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kut'ül Amare Zaferini Anma Etkinliği" kapsamında Dr.Öğr.Üyesi Nazım KURUCA Sanal Konferans vermiştir. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kut'ül Amare Zaferini Anma Etkinliği" kapsamında, Fakülltemiz öğretim elemanlarından Dr.Öğr.Üyesi Nazım KURUCA tarafından 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 13:30'da sanal konferans verilmiştir.
18 2021/18 19-23 Nisan Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından planlanan, Fakültemiz öğretim elamanlarından Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN Hocamızın hazırlamış olduğu "Bezbebek ve Çocuk" adlı Online Resim Sergisi 19-23 Nisan tarihleri arasında online olarak gösterime sunulmuştur. Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından planlanan, Fakültemiz öğretim elamanlarından Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN Hocamızın hazırlamış olduğu "Bezbebek ve Çocuk" adlı Online Resim Sergisi 19-23 Nisan tarihleri arasında online olarak gösterime sunulmuştur.
İlgili online serginin linki aşağıdadır.
https://cohum.giresun.edu.tr/tr/news-detail/-bezbebek-ve-cocuk-adli-online-resim-sergisi/6818
17 2021/17 19 Nisan  Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Düzce Üniversitesi  tarafından düzenlenen “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi etkinlikleri kapsamında “Matematiğin Yıldızları: Kadın Matematikçiler”  başlıklı bir konferans vermiştir. Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi etkinlikleri kapsamında “Matematiğin Yıldızları: Kadın Matematikçiler” başlıklı bir konferans vermiştir. 19 Nisan 2021 saat 16:00 da BigBlueButton konferans yazılımı üzerinden başlayan ve 17:30 da sona eren konferansa Türkiye’nin bir çok ilinden öğretmen adayı, öğretmen, idareci ve akademisyen katılım sağlamıştır.
16 2021/16 16 Nisan Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Giresun il milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen “Giresun Öğretmen Akademisi” etkinlikleri kapsamında “Matematiğin Yıldızları: Kadın Matematikçiler”  başlıklı bir konferans vermiştir. Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Cemalettin YILDIZ, Giresun il milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen “Giresun Öğretmen Akademisi” etkinlikleri kapsamında “Matematiğin Yıldızları: Kadın Matematikçiler” başlıklı bir konferans vermiştir. 16 Nisan 2021 saat 15:00 da Zoom internet programı üzerinden başlayan ve 16:30 da sona eren konferansa Türkiye’nin bir çok ilinden öğretmen adayı, öğretmen ve idareciler katılım sağlamıştır.
15 2021/15 24 Mart Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin Çetinkaya, Iğdır il milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen "Iğdır öğretmen akademisi" etkinlikleri kapsamında "Sınav kaygısı ve motivasyon" başlıklı bir konferans vermiştir. Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Bünyamin Çetinkaya, Iğdır il milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen "Iğdır öğretmen akademisi" etkinlikleri kapsamında "Sınav kaygısı ve motivasyon" başlıklı bir konferans vermiştir. 24 Mart 2021 saat 19:00 da Zoom internet programı üzerinden başlayan ve 20:30 da sona eren konferansa Iğdır il milli eğitim müdürlüğüne bağlı okul idareci ve öğretmenleri ile Türkiye'nin bir çok yerinden öğretmen ve idareciler de katılım sağlamıştır.
14 2021/14 20 Mart Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin ÇETİNKAYA TRT Trabzon Radyosunda 20 Mart Dünya Mutluluk Günü konulu programa konuk olarak katılmıştır. Fakültemiz eğitim bilimleri bölümü ogr. Üyesi Dr. Bünyamin Çetinkaya 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11:40 ta TRT Trabzon Radyosunda 20 Mart Dünya Mutluluk Günü konulu bir programa konuk olarak katılmış ve mutluluk konusunu sosyal, psikolojik ve kültürel yönleriyle değerlendirmiştir. Ayrıca covid-19 öncesi ve sonrası ilişkilendirmesiyle covid-19 un insanların mutluluğuna etkilerini de ele alarak konuşmasını tamamlamıştır.
13 2021/13 11 Mart Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN, 11 Mart 2021 Perşembe saat 19.00’da Türk Ocakları Giresun Şubesi Youtube kanalında Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ’nin moderatörlüğünde “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Yılları Üzerine Düşünceler” konulu bir konferans vermiştir.  Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü öğretim elamanlarından Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN, 11 Mart 2021 Perşembe saat 19.00’da Türk Ocakları Giresun Şubesi Youtube kanalında Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ’nin moderatörlüğünde “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Yılları Üzerine Düşünceler” konulu bir konferans vermiştir. Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN, Mehmet Akif’in idealistliği, mütevazılığı, hitabet gücü hakkında değerli bilgilerini dinleyicileri ile  paylaşmıştır.
 
12 2021/12 10 Mart Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütlen 'Anadolu Masalları' adlı proje kapsamında 'Masal Anlatımının Önemi' adlı seminer 10 Mart 2021 Çarşamba günü Saat 17:00'de Giresun İli Merkez ve İlçe okullarında görev yapan idareci ve öğretmenlere Dr.Öğr.Üyesi Veli KUTAY tarafından çevrimiçi olarak verilmiştir. Fakültemiz Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından Dr.Öğr.Üyesi Veli KUTAY, Giresun İli merkez ve ilçe okullarında görevli idareci ve öğretmenlere yönelik 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17:00'da çevrimiçi olarak "Masal Anlatımının Önemi" konulu seminer vermiştir.
11 2021/11 10 Mart Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması amacıyla yapılan beşinci
toplantı gerçekleştirildi.
Fakültemiz Birim Öz Değerlendirme Komisyonu 10.03.2021 Perşembe günü saat 14:00'da yaptığı toplantıda Fakültemiz BÖDR(Birim Öz Değerlendirme Raporu)nu tamamlamış ve Dekanlık Makamına raporu arz etmiştir.
10 2021/10 06 Mart Dr.Öğr.ÜyesiSelda Karadeniz Özbek "Kadının psikolojik Sağlamlığının Aile İlişkilerindeki Rolü” ve Dr.Öğr.Üyesi Bünyamin ÇETİNKAYA “Cinsiyet Rolleri Stereotipleri ve Kadın” konulu seminer vermiştir. Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selda Karadeniz Özbek 6 Mart 2021 Cumartesi saat 18:30 da PDOK (Psikolojik Danışma Öğrenci Konseyi) Giresun Üniversitesi Temsilciliği tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü Afra Nur Çelik’in yaptığı programda “Kadının psikolojik Sağlamlığının Aile İlişkilerindeki Rolü” konulu; Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bünyamin Çetinkaya ise saat 19:30 da  “Cinsiyet Rolleri Stereotipleri ve Kadın” konulu bir konferans vermiştir.
 
9 2021/09 01-06 Mart Doç.Dr. Necla DÖNMEZ USTA yürütücülüğünde Tübitak 2237-A 2020/3. dönem destekli proje 01-06 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretim üyesi Doç.Dr. Necla DÖNMEZ USTA yürütücülüğünde Tübitak 2237-A 2020/3. dönem destekli proje 01-06 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yeni Dünya Düzenine Uygun Etkileşimli Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Tasarlanmasına yönelik olan projede, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören 30 fen bilgisi öğretmen adayına alanında uzman 15 eğitmen tarafından eğitimler verilmiştir. Proje sonunda fen bilgisi öğretmen adayları meslek hayatlarına başlamadan önce yeni dünya düzenine uygun etkileşimli öğretim materyallerini tasarlamayı ve geliştirmeyi deneyimlemiştir. Böylece meslek hayatlarına ilgili konuda deneyim sahibi olarak başlamaları için fırsat yakalamışlardır.
Proje web adresi:
https://etkilesimliogretimateryali.wordpress.com/
 
8 2021/08 04 Mart Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması amacıyla yapılan dördüncüsü toplantı gerçekleştirildi. Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması amacıyla 04.03.2021 Perşembe günü saat 14:00'da online olarak yapılan dördüncü toplantıda, raporun yazılmasına devam edilerek, raporda yer metinler ve bu metinlerle ilgili kanıtlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Rapor üzerinde üyeler tarafından talep edilen düzeltmeler yapılarak raporun yazımına devam edildi. Bu düzeltmeler bağlı olarak yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Dekanlık Makamına arzına karar verildi
7 2021/07 02 Mart Dr.Öğr.Üyesi Levent YAYCI 'Ergenlik Psikolojisi ve Yaklaşımlar' konulu seminer vermiştir. Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elamanlarından Doç.Dr. Levent YAYCI, 02 Mart 2021 tarihinde Giresun İl ve İlçelerinde bulunan yaklaşık 1200 Giresun İl Müftülüğü çalışanına  “Ergenlik Psikolojisi ve Yaklaşımlar” konulu bir seminer vermiştir. Seminerde ergenlik dönemi,  bio-psikososyal bir bakış açısıyla ele alınmış ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak interaktif bir süreç izlenmiştir.
 
6 2021/06 25 Şubat Dr.Öğr.Üyesi bünyamin ÇETİNKAYA 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' konulu konferans vermiştir. Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elamanlarından Dr. Öğret. Üyesi Bünyamin Çetinkaya, 25 Şubat 2021 Perşembe saat 10.00’da Türk Ocakları Giresun Şubesi Youtube kanalında Doç. Dr. Mehmet Özmenli’nin moderatörlüğünde “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” konulu bir konferans vermiştir.
 
5 2021/05 25 Şubat Birim Kalite Komisyonumuz '2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu' nun yazım çalışmalarının üçüncüsü gerçekleştirdi. Birim Kalite Komiasyonumuz 25.02.2021 Perşembe günü saat 14:00'da online olarak yapılan toplantıda Fakültemiz Birim Öz Değerlendirme Raporunun yazılmasına devam edilerek, raporda yer metinler ve bu metinlerle ilgili kanıtlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Raporun yazımına devam edilerek yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Dekanlık Makamına arzına karar verildi.
4 2021/04 18 Şubat Birim Kalite Komisyonumuz '2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu' nun yazım çalışmalarının ikincisini gerçkeleştirdi. Birim Kalite Komisyonumuz 18.02.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Fakültemiz 2020 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu’nun yazım çalışmalarına devam etmek üzere Fakültemiz A. 2.4. sınıfında toplanmıştır. Komisyon Üyemiz Doç. Dr. Fatmanur ÖZEN’in koordinatörlüğünde yapılan toplantıda BÖDR ile ilgili yazım, düzeltme ve kanıt ekleme çalışmalarına hız verilmiş olup bir sonraki toplantının 25.02. 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yine Fakültemiz A. 2.4. sınıfında yapılması karar altına alınarak toplantıya son verilmiştir.
 
3 2021/03 11 Şubat Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenlik Meslek Etiği" konulu seminer programı Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından Doç.Dr. Fatmanur ÖZEN, 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 10:00 - 11:00'da Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenlik Meslek Etiği" konulu çevrimiçi seminer programına konuşmacı olarak katılmıştır. İlgili seminerin linkine buradan ulaşabilirsiniz.
2 2021/02 11 Şubat Birim Kalite Komisyonumuz 2021 Yılı Birinci Toplantısını Gerçekleştirildi. Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu 2021 Yılı 1. toplantısı 11.02.2021 tarihinde yapılmıştır. 2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması, değerlendirilmesi yapılmıştır. Komisyonun Öörenci temsilcisininde katıldığı toplantıda Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü temsilcileri de Komisyonumuza bilgilendirme sunumu yapmışlardır.
1 2021/01 30 Aralık Birim Kalite Komisyonu Güncellendi. 30 Aralık 2020 Tarihli ve 2020-193/11 sayılı Senato kararı ile kabul eilden " Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" nin ikinci bölümünün 4. maddesine istinaden Birim Kalite Komisyonumuz güncellendi.