Birim Kalite Komisyonumuz '2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu' nun yazım çalışmalarının üçüncüsü gerçekleştirdi.

26 Şubat 2021 Cuma

Birim Kalite Komiasyonumuz 25.02.2021 Peşrembe günü saat 14:00'da online olarak yapılan toplantıda Fakültemiz Birim Öz Değerlendirme Raporunun yazılmasına devam edilerek, raporda yer metinler ve bu metinlerle ilgili kanıtlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Raporun yazımına devam edilerek yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Dekanlık Makamına arzına karar verildi.