2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uygulama Derslerinin Yürütülmesi Hakkında

15 Mart 2021 Pazartesi

Fakültemizde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulacak uygulamalı derslerin nasıl yürütüleceğine ilişkin Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar aşağıda yer almaktadır.