2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Öğretim süreci Hakkında Üniversitemiz Senatosunun Kararı

24 Eylül 2021 Cuma

Üniversitemiz Senatosu'nun 09 Eylül 2021 Tarih ve 2021-204/2 Sayılı Kararında uygun görüldüğü şekliyle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Öğretim Süreci Tavsiye Kararları aşağıdaki gibidir.