Fakültemiz Öğrenci ve Öğretim Elemanları UZEM Koordinatörleri

21 Eylül 2021 Salı

Öğrencilerinden Sorumlu UZEM Görevlisi 
Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Mail
Özel Eğitim Özel Eğitim Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek ÖZDEMİR banu.cicek@giresun.edu.tr
Eğitim Bilimleri  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğr. Gör. Özge ENEZ ozge.enez@giresun.edu.tr
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi+Resim İş Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÖNLÜ abdullah.onlu@giresun.edu.tr
Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Melissa Özlem GRAB melissa.ozlem@giresun.edu.tr
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi+Okul Öncesi Arş.Gör.Salih Kürşad ÇİLİNGİR gokhan.hamzacebi@giresun.edu.tr
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğr.Gör. Alparslan ERİMLİ alparslan.erimli@giresun.edu.tr
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr.Öğretim Üyesi Miriam Zeliha STEBLER zeliha.stebler@giresun.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Arş.Gör.Dr. Canan ÇOLAK canan.colak@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Arş.Gör.Dr. Günkut MESCİ gunkut.mesci@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Arş.Gör.Dr. Büşra TUNCAY YÜKSEL busra.tuncay@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Arş.Gör.Dr. Bahar YILMAZ YENDİ bahar.yilmaz@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Arş.Gör. Abdullah İhsan ARAL ihsan.aral@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Dr.Öğr. Üyesi Funda AYDIN GÜÇ funda.guc@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Dr.Öğr. Üyesi Türkan Berrin KÖSE berrin.kagizmanli@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Öğr.Gör.Dr. Ayfer EKER ayfer.eker@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Doç.Dr.Cemalettin YILDIZ cemalettin.yildiz@giresun.edu.tr
       
Öğretim Elemalarından Sorumlu UZEM Görevlisi
Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Mail
Özel Eğitim Özel Eğitim Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DOĞAN yasemin.dogan@giresun.edu.tr
Eğitim Bilimleri  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğr.Gör. Melike Burcu YILMAZ melike.ozgurol@giresun.edu.tr
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi+Resim İş Eğitimi Doç.Dr. Elif MAMUR YILMAZ mamur.yilmaz@giresun.edu.tr
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi+Okul Öncesi Öğr.Gör. Gökhan HAMZAÇEBİ gokhan.hamzacebi@giresun.edu.tr
Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Melissa Özlem GRAB melissa.ozlem@giresun.edu.tr
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN gurkan.fırat.saylan@giresun.edu.tr
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr.Öğr. Üyesi Veli KUTAY veli.kutay@giresun.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Arş.Gör.Dr. Ebru TURAN GÜNTEPE ebru.turan.guntepe@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Arş.Gör.Dr. Günkut MESCİ gunkut.mesci@giresun.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Arş.Gör.Dr. Günkut MESCİ gunkut.mesci@giresun.edu.tr