Anket Formları

S.N. Anket Adı  Anket Dönemi Bağlantılar
1 Eğitim Fakültesi Öz Değerlendirme Araştırması Anketi 2021-2022 Anket Bağlantısı 
2 Eğitim Fakültesi Mezun İzleme Araştırması Anketi  2021-2022 Anket Bağlantısı
3 Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu ve Öğretmeni Değerlendirme Formu (Öğrenci Formu) 2021-2022 Anket Bağlantısı 
4 Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu ve Öğretmeni Değerlendirme Formu (Akademisyen Formu) 2021-2022 Anket Bağlantısı
5 Eğitim Fakültesi Akademik Danışman Değerlendirme Formu (Öğrenci Formu) 2021-2022 Anket Bağlantısı