Misyon-Vizyon-Değerler-Stratejik Hedefler

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinin misyon, vizyon, değer ve stratejik hedefleri Fakülte Dekanlığının 28.03.2018 tarih ve 62357867-000-E.17497 sayılı yazısı gereğince 05.04.2018 tarihinde Fakülte Toplantı Salonunda düzenlenen 2018/03 sayılı Fakülte Kurulunda tartışılarak oybirliği ile belirlenmiştir.