Program Akreditasyon Komisyonu

PROGRAM AKREDİTASYON KOMİSYONU
     
     
     
     
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONU
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Başkan
     
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç.Dr.Levent YAYCI Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başkan
Doç.Dr.Özlem ULAŞ KILIÇ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Dr.Öğr.Üyesi Fatma Hürrem SÜNNEY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Arş.Gör.Ayşegül İÇİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üye
Doç.Dr.Tevfik UZUN Eğitim Yönetimi Başkan
Doç.Dr.Levent YAYCI Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Mithat ÇİÇEK Eğitim Programları ve Öğretim Başkan
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç. Dr. Nalan AKIN Resim İş Eğitimi Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Selahattin YILMAZ Resim İş Eğitimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL Resim İş Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Beste ATALAY ÖCAL Müzik Eğitimi Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖNLÜ Müzik Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZTÜRK Müzik Eğitimi Üye
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Prof.Dr.Hasan Hüseyin AKSU Matematik Eğitimi  Başkan
Doç.Dr.Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ Matematik Eğitimi  Üye
Doç.Dr.Cemalettin YILDIZ Matematik Eğitimi  Üye
Doç.Dr.Funda AYDIN GÜÇ Matematik Eğitimi  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Türkan Berrin KÖSE Matematik Eğitimi  Üye
Öğr.Gör.Dr.Ayfer EKER Matematik Eğitimi  Üye
Prof.Dr.Mustafa UZOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi Başkan
Doç.Dr.Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Doç.Dr.Fethiye KARSLI BAYDERE Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Doç.Dr.Ümit ŞENGÜL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Doç.Dr.Günkut MESCİ Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Doç.Dr.Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Doç.Dr.Funda HASANÇEBİ Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Doç.Dr.Yasemin HACIOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Şerif Ali DEĞİRMENÇAY Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Öznur ÖLMEZ NALCIOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Arş.Gör.Dr.Ümmü Gülsüm DURUKAN Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Büşra TUNCAY YÜKSEL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Arş.Gör.Dr.Bahar YILMAZ YENDİ Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Öğr.Gör. Jülide SARIGÖL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
Arş.Gör.Abdullah İhsan ARAL Fen Bilgisi Eğitimi Üye
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Doç. Dr. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU Zihin Engeliler Eğitimi Başkan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Hakkı TOMAR Zihin Engeliler Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim ÇAKIR Zihin Engeliler Eğitimi Üye
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Müge AYGÜN Sınıf Eğitimi Başkan
Öğr.Gör.Dr.Ayşegül CANİKLİOĞLU Sınıf Eğitimi Üye
Arş.Gör.Dr.Ayşe Dilek YEKELER GÖKMEN Sınıf Eğitimi Üye
Arş.Gör.Salih Kürşat ÇİLİNGİR Sınıf Eğitimi Üye
Prof.Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU O.Öncesi Eğitimi Başkan
Doç.Dr.Elif ÖZTÜRK O.Öncesi Eğitimi Üye
Öğr.Gör.Nafiz KÖSE O.Öncesi Eğitimi Üye
Arş.Gör.Banu AKTAŞ O.Öncesi Eğitimi Üye
TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Can EKİZ Sosyal Bilgiler Eğitimi Başkan
Dr.Öğr.ÜyesiYüksel BÜLBÜL Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özge METİN Sosyal Bilgiler Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ülkü KARA Türkçe Eğitimi Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Miriam Zeliha STEBLER Türkçe Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU Türkçe Eğitimi Üye
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Adı-Soyadı Anabilim Dalı Görevi
Prof.Dr.Yusuf ŞAHİN İngiliz Dili Eğitimi Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA İngiliz Dili Eğitimi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Melissa Özlem GRAB İngiliz Dili Eğitimi  
     
     
     
(1) Akreditasyon süreci ve dış denetimlere yönelik Başkan tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(2) Akreditasyon sürecinde gerek duyulan raporların düzenlenmesinde görev alır.
(3) Fakültenin akreditasyon süreciyle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda görev alır.
(4) Dış Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak olan dış denetlemelerde aktif sorumluluk alır.
(5) Program Akreditasyon Komisyonunun görüşlerini Fakülte Komisyonunda paylaşır. Ayrıca, Fakülte Komisyonunda alınan kararları Program Komisyonunda paylaşır.
(6) Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Belgesinin değişen koşullar ve durumlar karşısında sürekli geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlar, bu konuda gerekli araştırmaları yapma ve veri toplama gibi görevleri ve Komisyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yerine getirir.