Uygulama Koordinatörlükleri

Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları uygulamalara ilişkin yönergelerde yer alan çeşitli görevlerin yürütülmesinde rol alan koordinatörlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Unvan-Adı ve Soyadı
 

Sorumlu ABD
 
        Fakülte Uygulama Koordinatörü
Doç.Dr. Üyesi Temel TOPAL  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 Dr.Öğr. Üyesi Müzeyyen ALTUNBAY  Türkçe Eğitimi ABD
Arş.Gör.Dr. Ebru TURAN GÜNTEPE  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD 
 Öğr.Gör. Fatma EMİROĞLU AYDIN  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD  
 Arş.Gör. Banu AKTAŞ  Okul Öncesi Eğitimi ABD
 Arş.Gör. Ayşe Dilek YEKELER  Sınıf Eğitimi ABD
 Arş.Gör.Dr. Bahar YILMAZ YENDİ  Fen Bilgisi Eğitimi ABD